Nyheter

Starkt engagemang för innovationsfrågorna

För att möta samhällets behov och utmaningar behövs en stärkt innovationsförmåga i offentlig sektor. Den 6 november presenterade Mälardalsrådet den nya rapporten ”Ledarskap för en stärkt innovationsförmåga” vid ett seminarium med ca 50 deltagare.

Rapporten består av en forskningsöversikt samt intervjuer med ledande politiker och tjänstepersoner från Stockholm-Mälarregionen. Ett av rapportens budskap är vikten av ett starkt ledarskap, både från politik och chefer.

- Det politiska ledarskapet är helt avgörande, underströk Daniel Forslund (L), ordförande regionstyrelsens innovationsutskott, Region Stockholm, en av intervjupersonerna i rapporten. Ett bra ledarskap skapar tryck och förnyelse. Utan struktur finns det inte förutsättningar att utveckla en innovativ kultur.

- Det är viktigt att det finns en vilja till förnyelse i det politiska ledarskapet, menade Arion Chryssafis (M), ordförande i socialnämnden, Solna stad. Vi behöver få till en kulturförändring och även våga ta ansvar för saker som kan vara kontroversiella. Förvaltningarna ska kunna känna sig trygga i att testa nya idéer.- Styrning och kultur – dessa kompassnålar måste peka åt samma håll för att vi ska få full effekt, sa Karin Ekdahl Wästberg, biträdande innovationsdirektör Stockholms stad. Hon påpekade även att den största utmaningen i offentlig sektor just nu är att behålla kreativa medarbetare.

Monica Söderström, utvecklingschef arbetsmarknadsförvaltningen i Uppsala kommun, beskrev hur de på ett strukturerat sätt arbetar med att fånga upp idéer från medarbetarna. genom exempelvis ett enkelt webbformulär där medarbetare kan skicka in sina idéer, och idéfrukostar kring specifika teman.

- Mod hos ledningen är en av de viktigaste framgångsfaktorerna, menade Sara Littorin, innovationsstrateg, Oxelösunds kommun.

Forskaren Leif Denti, Göteborgs universitet, som står bakom rapporten, tog upp frågan om struktur kontra kultur, vad bör komma först? Panelen var enig om att en väl förankrad struktur minskar startsträckan för en innovationsgynnande kultur. Man behöver bygga båda samtidigt och balansera dessa. Däremot behövs fortfarande mer kunskap om vilka strukturer som verkligen fungerar i offentlig sektor.Nedan kan du se webbsändningen från seminariet den 6 november.


Ladda ner Leif Dentis presentation av rapporten "Ledarskap för en stärkt innovationsförmåga" här.

Klicka här för att ladda ner rapporten.

Klicka här för att se bilderna från mötet.