Nyheter

Aida Hadzialic ny sammankallande i Greater Stockholm Network

Aida Hadzialic (S) är oppositionsregionråd i Region Stockholm och nytillträdd som sammankallande i Greater Stockholm Network, Mälardalsrådets arena för strategiska ledande befattningshavare i Stockholm-Mälarrregionen. Vi träffade henne för ett samtal om planerna för det fortsatta arbetet.

Greater Stockholm Network arbetar för att stärka relationerna och samverkan mellan politik, akademi och näringsliv för en internationellt mer konkurrenskraftig region. Nätverket leds av en sammankallande från Mälardalsrådets styrelse.

1. Hur känns det att tillträda som sammankallande i styrgruppen för Greater Stockholm Network?
Det känns otroligt roligt. Det är inspirerande att få verka i ett forum med sådan bredd och kompetens som styrgruppen för Greater Stockholm Network besitter.

2. Varför är det viktigt att samarbeta över sektorsgränserna (mellan akademi, näringsliv och politik) för en starkare Stockholm-Mälarregionen?
Jag tror starkt på en sektorsövergripande samverkan, en samverkan där politiken lyssnar in akademin och näringslivet för att tillsammans skapa en konkurrenskraftig och stark Mälardalsregion. Mälardalsregionen har alla förutsättningar för att bli världens främsta region och jag ser fram emot att arbeta tillsammans för att uppnå detta.

3. Vad ser du fram emot att arbeta vidare med efter studieresan till Manchester i Storbritannien?
Resan till Manchester bjöd på många intryck och efterföljande reflektioner. Däribland visade Manchester på hur ett utvecklat storregionalt samarbete kan se ut och jag tror att Mälardalsregionen har mycket att lära sig av detta.