Infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) besökte godsnoden Rosersberg

24 oktober 2023
Stockholm-Mälarregionen är ett viktigt nav för godstransporter. Varje år fraktas 150 miljoner ton gods till, från eller genom regionen. Mycket riktas mot Stockholmsområdet och Sveriges största konsumentmarknad. Här har Rosersbergs kombiterminal en nyckelroll i det modala skiftet för effektiva och hållbara transporter. Den 23 oktober tog Mälardalsrådet och Sigtuna kommun emot infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) för ett studiebesök på Rosersberg.
Effektiva och hållbara godstransporter. Jens Sjöström (S) och Andreas Carlson (KD) i samtal med Joakim Weijmer och Otto Persson, Train Alliance, under besöket på Rosersbergs kombiterminal.

– Det är alltid givande att besöka Mälardalsrådet och lyssna in sju regioners arbete med gemensamma prioriteringar och goda infrastrukturexempel. Rosersberg och Sigtunas utveckling som företags- och godsnod är något som vi har velat se närmare på. Här finns närheten till både spår, väg och flyget, sade Andreas Carlson (KD), infrastrukturminister.

– Regionerna och kommunerna i Stockholm-Mälarregionen möter utvecklingen med gemensamma prioriteringar och satsningar för en bättre transportinfrastruktur. Då är det viktigt med långsiktigheten i infrastrukturplaneringen och att staten levererar på sina löften. Exempelvis när det handlar om Ostkustbanan med fyrspåret mellan Uppsala och Stockholm, sade Jens Sjöström (S), investeringsregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet, när han tog emot statsrådet.

Rosersbergs kombiterminal
Rosersberg kombiterminal (även kallad Kombiterminal Stockholm Nord) ligger mellan Stockholm och Uppsala vid Ostkustbanan och E4, strax söder om Stockholm Arlanda Airport. Det går omkring tolv tåg per vecka till Rosersberg med både nationella och internationella kopplingar. Den huvudsakliga marknaden är internationella transporter från Göteborgs hamn. Terminalen i Rosersberg har kapacitet för det transeuropeiska transportsystemets (TEN-T) nya tåglängdsstandard om 1050 meter och drivs i privat regi av Train Alliance.

Godstransporter i Stockholm-Mälarregionen
Regionerna och kommunerna i Stockholm-Mälarregionen samarbetar i Mälardalsrådets transportpolitiska samarbete En Bättre Sits för att möta utvecklingen med gemensamma prioriteringar och satsningar för en bättre transportinfrastruktur. Tillsammans med Trafikverket har Mälardalsrådet även bildat ett storregionalt godstransportråd för att tillsammans med politik, akademi och näringsliv arbeta för effektiva och hållbara transporter. Läs mer på www.enbattresits.se