Nyheter

Arlandas nyckelroll lyftes med Arlandarådet

Den 6 mars deltog Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet, på Arlandarådets hearing om Swedavias prognos för Arlanda. I samband med hearingen överlämnades Mälardalsrådets/En Bättre Sits syn på Arlanda Airport Citys fortsatta utveckling utifrån den storregionala systemanalysen.

- Arlandas fortsatta utveckling är viktig för hela Sveriges konkurrenskraft och internationella tillgänglighet, men för Stockholm-Mälarregionen är utvecklingen särskilt viktig. I Mälardalsrådet/En Bättre Sits finns en stark samsyn kring behovet av att fortsatt stärka Arlanda, med särskild koppling till en ökad hållbar tillgänglighet till Arlanda, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet.

Regeringen har inrättat Arlandarådet, som ska stödja regeringen med att långsiktigt utveckla Arlanda flygplats utifrån ett trafikslagsövergripande perspektiv. En ”färdplan Arlanda” ska tas fram, som omfattar flygplatsen, luftrummet, anslutande transporter och infrastruktur på marken samt tillgången till andra flygplatser i Stockholm-Mälarregionen.

I och omkring Arlanda Airport City skapas idag förutsättningar för ca 25 000 arbetstillfällen, som beräknas öka till 50 000 direkta arbetstillfällen 2030. Varje år reser över 25 miljoner passagerare från flygplatsen. För att möta den positiva utvecklingen krävs ett ökat helhetsperspektiv och en fortsatt nära dialog med regionala företrädare.

- För att möta den förväntade ökningen med 1,5 miljoner invånare och 700 000 arbetstillfällen till 2050 i Stockholm-Mälarregionen, behövs ett helhetsperspektiv med hänsyn till infrastruktur, kompetensförsörjning och bostadsfrågor. Vi ser fram emot en fortsatt nära dialog mellan Arlandarådet och oss regionala företrädare, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet.

Ett av de uttalade målen för En Bättre Sits är att skapa ett transportsystem där regionens och nationens internationella konkurrenskraft utvecklas och bidrar till attraktivitet för de samverkande länen i Stockholm-Mälarregionen. En Bättre Sits-samarbetet värnar en hög nationell och internationell tillgänglighet för Stockholm-Mälarregionen. I de gemensamma målen lyfts utbudet av internationella destinationer samt förbindelserna till Arlanda via spår och väg från hela regionen särskilt fram som en förutsättning för regionens konkurrenskraft.

Läs mer om En Bättre Sits på www.enbattresits.se.

Klicka här för att ladda ner Mälardalsrådet/En Bättre Sits syn på Arlanda Airport Citys fortsatta utveckling utifrån den storregionala systemanalysen.