Debattartikel: Färjepriserna slår mot Gotlands transporter

23 maj 2023
Färjetrafiken till och från Gotland är viktig för hela landet. Pendlare, näringsliv och inte minst Försvarsmakten behöver goda möjligheter att resa och transportera gods till och från ön. I kommande färjetrafikavtal måste säkerställas god tillgänglighet avseende pris, turtäthet och överfartstid samt steg mot minskad klimatpåverkan, skriver de sju regionerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete på Hela Gotlands debattsida.
Destination Gotland. Pressbild.

Klicka här för att läsa debattartikeln på HelaGotland.se

Färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet är av central betydelse för Stockholm-Mälarregionen och i förlängningen hela landet. För gotlänningarna är färjetrafiken vägen till och från arbete, vägen till specialistvård och näringslivets länk för godstransporter. Idag står Gotland för cirka fem procent av den svenska livsmedelsproduktionen och för exempelvis morötter och palsternackor är andelen 50 procent. Gotlands strategiska läge mitt i Östersjön, upprustningen av Gotlands totalförsvar och arbetet för att höja Sveriges försvarsförmåga ställer även det krav på färjeförbindelserna.

Snart inleder Trafikverket upphandlingen av den färjetrafik som ska bedrivas under nästa avtalsperiod. I upphandlingen måste det säkerställas god tillgänglighet avseende pris, turtäthet och överfartstid samt steg mot minskad klimatpåverkan. Den situation som uppstått under det senaste året med kraftigt ökade frakt- och biljettpriser måste hanteras och det måste säkerställas att samma prisutveckling inte upprepas framöver.

Tillsammans har vi sju regioner (Stockholm, Uppsala, Västmanland, Sörmland och Örebro, Östergötland och Gotland) i Mälardalsrådets transportpolitiska samarbete En Bättre Sits enats om prioriteringar för en sammanhållen, hållbar region med infrastruktur och kollektivtrafik som underlättar människors vardag. Samarbetet värnar en hög nationell och internationell tillgänglighet för Stockholm-Mälarregionen, där Gotland är en viktig del. Tillgängligheten till Gotland måste garanteras. Färjetrafiken måste ses som Gotlands landsväg till och från fastlandet och därför inkluderas i den nationella infrastrukturen.

För att Gotland ska fortsätta leva måste ön få långsiktiga villkor för transporter som är likvärdiga de för andra landsdelar. Tillgängligheten till och från Gotland i form av pris, turtäthet och överfartstid måste garanteras. Staten behöver vidta åtgärder för att prismässigt säkerställa en konkurrenskraftig trafik. Det är avgörande för tillgänglig trafik till och från Gotland, Stockholm-Mälarregionen och övriga landet.

Kristoffer Tamsons (M), regionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådets En Bättre Sits
Monica Johansson (S), regionråd Region Sörmland och vice ordförande Mälardalsrådets En Bättre Sits
Jens Sjöström (S), regionråd Region Stockholm och vice ordförande Mälardalsrådets En Bättre Sits
Anton Fendert (MP), trafikregionråd Region Stockholm
Cecilia Linder (M), regionråd Region Uppsala
Jenny Landernäs (M), regionråd Region Västmanland
Nina Höijer (S), regionråd Region Örebro län
Christoffer Öqvist (M), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland
Jan Owe-Larsson (M), regionråd Region Östergötland
Meit Fohlin (S), regionstyrelsens ordförande Region Gotland

Klicka här för att läsa debattartikeln på HelaGotland.se