Nyheter

En Bättre Matchning i Dagens samhälle: Utan samhällsbyggare stannar trafiken

I regeringens infrastrukturproposition ligger nu 799 miljarder kronor för satsningar på infrastruktur fram till 2033. Men det behövs inte bara pengar till spår och vägar. Bristen på samhällsbyggare drabbar redan idag infrastrukturprojekt i Stockholm-Mälarregionen. Riksdag och regering måste ta sitt ansvar och förbättra kompetensförsörjningen. Det skriver ansvariga politiker från åtta regioner som samarbetar i Mälardalsrådets process för kompetensförsörjning, En Bättre Matchning, på Dagens samhälle Debatt.

- Kompetensförsörjningen är en av de stora utmaningarna för Stockholm-Mälarregionen. Ett konkret exempel är inom samhällsbyggnad. När jag träffar kollegor i regioner och kommuner talas det mycket om bristen på alltifrån arkitekter till planerare och lantmätare. Vår rapport visar det faktiska läget. Det blir tydligt att vi behöver en bättre matchning mellan arbetsmarknadens behov och högskolornas utbud, säger Irén Lejegren (S), Region Örebro län och ordförande En Bättre Matchning.

En Bättre Matchning
Inom kompetensförsörjningen arbetarregionerna i Mälardalsrådets process En Bättre Matchning för att nå en bättre matchning mellan arbetsmarknadens behov och högskolornas utbud. Bristen på samhällsbyggare är ett konkret exempel på konsekvenserna av missmatchningen.

Debattartikeln kan läsas i sin helhet på Dagens samhälle Debatt.