Nyheter

En Bättre Sits i riksdagen om Framtidens resor

Stockholm-Mälarregionen växer. Utmaningarna med ett överbelastat trafiksystem har stor betydelse för regioninvånarna och företagen. Det påverkar även det nationella transportsystemet som helhet. Hur arbetar riksdagsledamöterna med frågorna när vi närmar oss en ny nationell plan för transportinfrastrukturen? Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete samlade ledamöterna till ett seminarium den 15 oktober.

Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet och Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland och vice ordförande Mälardalsrådet presenterade Systemanalys 2020, den uppdaterade storregionala utvecklingsstrategin med Stockholm-Mälarregionens prioriteringar för transportinfrastrukturen.- Tidigare arbeten, inte minst Citybanan, visar vilken potential som finns i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete. Det är en styrka att kunna samla nästan halva landets befolkning bakom gemensamma prioriteringar för kollektivtrafik och beteendeförändringar som ger oss hållbara och mer effektiva transporter. Fortsätt att vara så konkreta som ni är när vi nu går in i arbetet med en ny nationell plan från transportinfrastrukturen, sade Jens Holm (V), ordförande riksdagens Trafikutskott.

- Stockholm-Mälarregionen har stor betydelse för hela landets resor och transporter. I förlängningen för hela det Nordeuropeiska transportsystemet, där stora internationella flöden passerar till, från och genom Stockholm-Mälarregionen. Det storregionala perspektivet engagerar och de tydliga prioriteringarna i En Bättre Sits gör det lättare att ta Stockholm-Mälarregionens infrastrukturbehov vidare i riksdagsarbetet, sade Andreas Åkesson (C), förste vice ordförande riksdagens Trafikutskott.

Värdar på mötet var Åsa Coenraads (M), riksdagsledamot och ledamot i trafikutskottet samt Teres Lindberg (S), riksdagsledamot och tredje vice ordförande i trafikutskottet. Se film ovan med Teres Lindberg om hur hon anser att En Bättre Sits prioriteringar ger bättre transporter i hela landet.