Nyheter

En Bättre Sits prioriteringar på Trafikverkets Dialogmöten

Trafikverket har påbörjat sin planering för framtidens infrastruktur och prioriteringarna i En Bättre Sits Systemanalys 2020 bildar en viktig grund för det fortsatta arbetet. När Trafikverket Region Öst och Region Stockholm-Gotland samlade intressenter i Stockholm-Mälarregionen till Dialogmöte den 24 maj respektive 3 juni var det tydligt att de sju regionerna har en gemensam plan för framtidens transporter. Principen om ”lagt kort ligger” ska vara utgångspunkten för infrastrukturplaneringen.

Stockholm-Mälarregionen växer. Även efter Coronapandemin ser Trafikverket framför sig en expansiv landsdel med mycket pendling, ökade godstransporter och ett fortsatt bostadsbyggande. Här är enigheten i Mälardalsrådets En Bättre Sits prioriteringar ett stöd för den nationella nivån när brister ska systemet ska trimmas och byggas bort.
Einar Schuch, regional direktör Trafikverket Öst.

- Det är tydligt att regionerna har en samlad bild av prioriteringarna för Stockholm-Mälarregionens infrastrukturutveckling. Arbetet i Mälardalsrådets En Bättre Sits är mycket viktigt och gör det enklare för oss på Trafikverket när vi går vidare med att fördela resurserna från riksdag och regering, sade Einar Schuch, regional direktör Trafikverket Öst.

Från Mälardalsrådets En Bättre Sits presenterade Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet, Johan Örjes (C), regionråd Region Uppsala och Nina Höijer (S), Region Örebro län, de storregionala prioriteringarna i Systemanalys 2020.

Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland och vice ordförande Mälardalsrådet på Trafikverkets Dialogmöte Öst.

- I En Bättre Sits har vi enats om gemensamma mål för transportsystemet. Våra regioner tar ett kraftfullt ansvar för ett hållbart och effektivt transportsystem. Exempelvis genom Mälartåg, biljettsystemet Movingo och det storregionala Godstransportrådet, sade Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland och vice ordförande Mälardalsrådet.