Nyheter

Kristoffer Tamsons (M): En ny växel i vårt tillväxtarbete

Kristoffer Tamsons (M) är trafikregionråd i Stockholms län och ny ordförande för Mälardalsrådet. I månadens krönika skriver han om behovet av att lägga i en ny växel i tillväxtarbetet.

Stockholm-Mälarregionen växer och blir allt viktigare för hela Sveriges utveckling och internationella konkurrenskraft. I vår region bor över fyra miljoner människor som tillsammans skapar 46 procent av Sveriges BNP. Varje dag reser 750 000 personer över kommungränser för att komma till jobbet. 29 av Sveriges 48 lärosäten ligger i vår region. Det gör oss till en region med stor potential.

Med alla dessa fakta att vara stolta över är det svårt att ta miste på vår regions vikt för Sveriges utveckling. Samtidigt innebär vår utveckling en rad utmaningar.

För att vi ska stå oss i den internationella konkurrensen måste samhället fungera och hålla ihop. Stockholm-Mälarregionen måste växa i den takt som möjliggör för oss att bli en region där resandet blir effektivare, smartare och i grunden förenklar för regionens invånare att få ihop sina vardagspussel. Samtidigt måste vi se till att vi har en arbetsmarknad som bättre matchar våra invånares potential. Det gäller inte minst att svara upp mot den kapacitet som våra studenter besitter. Detta är svåra utmaningar. – Men utmaningar vi bäst kan möta tillsammans.

Regionerna och kommunerna i Stockholm-Mälarregionen samarbetar i Mälardalsrådet för att svara upp mot utvecklingen. Arbetet är politiskt styrt och sammanfogar politiska prioriteringar för infrastruktursystemet i En Bättre Sits och storregionalt arbete för strategisk kompetensförsörjning i En Bättre Matchning.

Nu vill jag att kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen tillsammans lägger i en ny växel i vårt gemensamma arbete för tillväxt och regional utveckling och för att vi ska kunna fortsätta växa. Detta för en starkare Stockholm-Mälarregion. Inte bara till nytta för alla som bor, lever och verkar här, utan för hela Sveriges samlade tillväxtkraft.

Kristoffer Tamsons (M)
Ordförande Mälardalsrådet
Trafikregionråd Stockholms län