Nyheter

Enighet om europeiska prioriteringar på Infrastrukturdepartementet

Stockholm-Mälarregionen är en viktig del i det europeiska transportsystemet (TEN-T). 2 av 3 svenska utrikesresor startar eller slutar här. Gods för miljarder exporteras från regionen varje år. Fram till 2021 revideras TEN-T. En Bättre Sits-samarbetet höll en gemensam presentation på Infrastrukturdepartementet den 17 februari för att stärka gods- och persontrafik över gränserna.


Sommaren 2019 inlämnades En Bättre Sits gemensamma samrådssvar till EU-kommissionen om revideringen av det europeiska transportnätet (TEN-T). Länen stödjer en förlängning av den skandinaviska transportkorridoren och framhåller Stockholm och Örebro som viktiga transportnoder. Stockholms nya hamn Norvik i Nynäshamn ska inkluderas i korridoren.

För att framhålla Stockholm-Mälarregionens syn på framtiden för TEN-T deltog regionerna i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete med en gemensam presentation på en hearing anordnad av Infrastrukturdepartementet den 17 februari. Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet och Tommy Levinsson (S), regionråd Region Västmanland, talade för Mälardalsrådets En Bättre Sits under mötet.

Enigheten och den storregionala tydligheten är ett stöd för regeringen och myndigheter när förhandlingarna om framtiden för TEN-T fortsätter med Kommissionen och Europaparlamentet. En Bättre Sits samrådssvar kan laddas ner här (engelska).

En Bättre Sits
En Bättre Sits är Mälardalsrådets transportpolitiska samarbete. Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om en gemensam Systemanalys för brister och behov i Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur. Systemanalysen lyfter fram vikten i att se Stockholm-Mälarregionen som en del av ett större nationellt och internationellt transportsystem för gods- och persontrafik. Läs mer på ​www.enbattresits.se