Nyheter

Erika Ullberg (S): Full fart framåt

Vilken vår vi har haft, Mälardarlingar! Vi fortsätter att utveckla det storregionala samarbetet, lär av varandra och vår omvärld, och håller i våra gemensamma prioriteringar. Vår styrka är att vi gång efter annan kan ena oss över parti- och länsgränserna och komma med konkreta förslag på hur vi ska lösa några av våra största framtidsfrågor. Så samtidigt som Sverige håller val i höst så kan vårt storregionala arbete fortsätta med oförminskad styrka. Jag vill särskilt lyfta fram fyra frågor – eller spår – i vårens arbete som landat i konkreta resultat:

Bättre Matchning, mer tillväxt
”Kompetens för tillväxt” var årets tema på Mälartinget i Uppsala. Bristande matchning och kompetensförsörjning är tillväxthinder i Stockholm-Mälardalen. Idag hittar långt ifrån alla arbetsgivare de medarbetare som de behöver och vill anställa. Nu finns därför en gemensam systembild över lärosätenas utbildningsplanering i relation till den regionala arbetsmarknadens behov. Mälardalsrådets ”En Bättre Matchning” vill stärka dialogen med lärosäten och underlätta kompetensförsörjningen. Ett arbete många medlemmar uppmärksammat som positivt och av stor gemensam nytta.

En Bättre Sits för Sverige
Sammanhållning, tålamod och hårt arbete, det krävs för att Stockholm-Mälarregionens prioriterade infrastruktursatsningar ska bli av. Det vet Mälardalsrådet och vårt gemensamma arbete med ”En Bättre Sits” har gett resultat. Här drivs medlemmarnas infrastrukturfrågor i ett långsiktigt arbete utifrån en gedigen systemanalys och tuffa prioriteringar. Resultatet har blivit Citybanan som öppnade för trafik för snart ett år sedan samt andra viktiga investeringar. I nationell plan som presenterades i maj kunde vi se ett konkret resultat i beslutet om fyra spår mellan Stockholm och Uppsala!

Innovativ region
Tillsammans med SKL, Vinnova och Göteborgs stad har Mälardalsrådet påbörjat projektet Innovationsbarometern. Det syftar till att mäta innovation i all offentlig sektor. Innovation är nödvändig utveckling som stärker kvaliteten. Men det innebär inte att alla ska uppfinna ett eget hjul på nytt. Genom att jämföra oss med varandra kan vi lyfta goda exempel och se vad som främjar och hämmar innovation i våra verksamheter.

Greater together
Vi lär inte bara av varandra i Stockholm-Mälarregionen, utan också av andra konkurrenskraftiga städer och regioner i andra delar av Europa och världen. Mälardalsrådets senaste studieresa gick till Berlin där ca 40 ledande företrädare för regionens näringsliv, akademi och politik deltog. Ett resultat är att vi nu går vidare med ett mer strukturerat triple helix-samarbete under namnet Greater Stockholm Network.

Och visst är vi ’greater together’. Trevlig sommar alla!

Erika Ullberg (S), ordförande Mälardalsrådet

Ps. Vi som är i Almedalen ses på Mälardalsrådets dag onsdagen den 4 juli. Läs mer om våra aktiviteter på www.malardalsradet.se/almedalen