Nyheter

Erika Ullberg: Tack för i år!

Snart är det variationsrika 2018 till ända och det är dags att försöka summera lite av allt vi gjort. Mälardalsrådet har arbetat med fyra tydliga spår som medlemmarna prioriterar; infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation och triple helix. Vi har haft en första större aktivitet inom det nya nätverket Greater Stockholm Network med representanter från akademi, politik och näringsliv. Vår arbetsgrupp för En Bättre Matchning har gjort en efterfrågad och uppmärksammad nulägesrapport om den storregionala kompetensförsörjningen och startat en fördjupad dialog med lärosätena. Infrastruktursamarbetet inom En Bättre Sits går vidare med styrka och har ordnat aktiviteter som till exempel Godsdagen där näringsliv och akademi gav sin syn på Stockholm-Mälarregionens framtida godstransporter.

Fyra spår mot framtiden var även temat för studiebesöken på årets Mälarting i Uppsala. Fyra spår kommer ge ökad tågkapacitet och ökat bostadsbyggande mellan Uppsala och Stockholm och detta projekt finns nu med i den nationella infrastrukturplanen. Det behövs fyrspår för att klara och värna tillväxt och arbetspendling. Som vanligt så gynnas inte bara de som bor precis där och de personer och företag som utnyttjar just dessa tågspår; det avlastar gods- och persontransporter långt bortom själva sträckan. Och de arbetstillfällen, den export och de skatteintäkter som skapas i tillväxtmotorn Stockholm-Mälardalsregionen gynnar hela Sverige.

Att skapa förståelse för hur hela landet gynnas av ökade investeringar hos oss som till synes redan har mycket är en utmaning som vi delar med Osloregionen. På ett välbesökt och SVT-uppmärksammat seminarium presenterades nyligen rapporten Stockholm-Oslo, En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna. Rapporten visar både hur vi kan lära av och stödja varandra, men också underlätta interaktionen mellan oss gällande exempelvis forskning, sjukvård, och hållbara transporter. Kontakterna mellan Sverige och Norge är omfattande och har ökat kraftigt under de senaste tio åren. Tjänstesektorn expanderar och investeringsvolymen är stor. Norska företag äger flest utlandsägda företag i Sverige och Sveriges växande tjänsteexport går i huvudsak till Norge. Relationen mellan Oslo och Stockholm är stark men underutnyttjad och det kan vi ändra på inom politik, akademi och näringsliv genom ökat utbyte, samverkan och investeringar.

Konkurrensen mellan Norge och Sverige är ibland stark; det kan jag konstatera som älskar längdskidor. Men vi kan begränsa kampviljan till sportens värld och i övrigt satsa på samarbete – vilket också är Mälardalsrådets signum. Så varmt tack för detta händelserika år inom vår storregionala samverkansarena. Med hopp om snö i Mälardalen och därmed lite mer längdskidor både från soffan och under fötterna så önskar jag er alla en riktigt God Jul!

Erika Ullberg, ordförande Mälardalsrådet