Nyheter

Ett intensivt och annorlunda år

Maria Nimvik Stern är generalsekreterare Mälardalsrådet och lämnar en särskild julhälsning i årets sista krönika. År 2020 börjar närma sig sitt slut och jag ser tillbaka på ett år som har påverkat oss starkt. Coronapandemin har förändrat liv och vardag för oss alla. Några har drabbats av sjukdom, några har drabbats på arbetsmarknaden och de allra flesta av oss har fått förändra formerna för våra möten med andra människor.

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen, som ofta och gärna arbetar tillsammans med akademi och näringsliv för att ge våra regioninvånare både En Bättre Matchning och En Bättre Sits. Coronapandemin har under året påverkat formerna för hur vi arbetar tillsammans, men det har inte förändrat vårt grundläggande behov av att kunna mötas och diskutera konkreta frågor av storregional betydelse.

Efter en inledning av året där En Bättre Sits temagrupper i Systemanalys 2020 lämnade sina underlagsrapporter och vår viktiga kartläggning av bristen på samhällsbyggare presenterades övergick Mälardalsrådet, som många andra till digitala mötesformer. Under våren kunde Framtidens resor – Systemanalys 2020 växa fram på Teams, Skype och Zoom. En Storregional godsstrategi med åtaganden kring ett nytt godstransportråd i Stockholm-Mälarregionen beslutades. Inom En Bättre Matchning drevs frågorna för en förstärkt kompetensförsörjning i våra län och som julklapp fick vi ett nytt universitet i vår region.

Det har varit ett intensivt och annorlunda år. Vi fortsätter arbetet inför 2021 och hoppas att vi snart kan ses både digitalt och – mot sommaren? – kanske fysiskt igen. Framförallt på vårt nästa Mälarting i Eskilstuna.

God jul och gott nytt år!

Maria Nimvik Stern
Generalsekreterare