Nyheter

EU:s transporter i fokus i tågkampanj

Hur hänger infrastrukturen ihop över nations- och regiongränserna? Den 2 oktober uppmärksammades de gränsöverskridande transportstråken i Europa under ett seminarium hos Mälardalsrådet. Seminariet hölls som en del av Europeiska Kommissionens tågkampanj Connecting Europe Express.

Stockholm-Mälarregionen är en central del i EU:s transportsystem. Genom regionen går persontrafik och godsflöden i alla väderstreck. 2/3 av alla internationella resor startar eller slutar i Stockholm-Mälarregionen 150 miljoner ton gods passerar regionen varje år.

- Flaskhalsar som Ostlänken är ett konkret exempel på en bristande länk som har stor betydelse för tågtransporterna i flera länder. När vi samlar parterna i Mälardalsrådets En Bättre Sits för att prioritera infrastrukturutvecklingen i vår del av landet gör vi det med perspektivet att vi är en del av det europeiska transportsystemet, sade Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland och vice ordförande En Bättre Sits, när hon hälsade deltagarna välkomna.Pat Cox, samordnare ScanMed-korridoren.

- Under de år jag har arbetat med samordningen längs ScanMed har jag märkt att medlemsstaterna har fått en ökad förståelse för de gränsöverskridande transporterna. Här hjälper alltid fakta och exempel på hur sambanden ser ut mellan länderna. Europas industrier är beroende av naturresurserna i Sverige och då måste transporterna mot Danmark, Tyskland och vidare fungera, sade Pat Cox, samordnare ScanMed-korridoren.

- Godstransporterna kommer enbart fungera om flödena löper på störningsfritt från start till mål. Så fort det finns störningar på linjerna, stora som små, kommer dessa att påverka transporterna i sin helhet. Då kommer transportköparna välja andra vägar. Se bara på kraven om att byta lok och lokförare så fort en landsgräns passeras. Den här typen av utmaningar står inte lastbilstrafiken inför, sade Kristian Schmidt, chef landtransporter DG Move.

Jens Holm (V), trafikutskottets ordförande Sveriges riksdag, Helena Gellerman (L), ledamot trafikutskottet Sveriges riksdag, Jakop Dalunde (MP), europaparlamentariker och Johan Danielsson (S), europaparlamentariker, deltog i ett panelsamtal kring överbryggningen mellan den svenska och den europeiska transportpolitiken.

- Frågan är hur vi snabbare kommer fram i investeringarna. I ett EU-perspektiv så är förlängningen och förstärkningen av ScanMed en prioriterad fråga. Detta måste även slå igenom i den svenska nationella planen, sade Johan Danielsson (S), europaparlamentariker.

Seminariet var ett samarrangemang mellan Mälardalsrådet, Botniska korridoren, Tågföretagen och Byggföretagen.Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland och vice ordförande En Bättre Sits vid Connecting Europe Express.