Nyheter

Fortsatt arbete för en bättre infrastruktur

Det politiska arbetet mot En Bättre Sits Storregional Systemanalys 2020 fortsätter. Fredagen den 8 mars samlades drygt 70 politiska företrädare från kommuner och regioner i Stockholm-Mälarregioner för fortsatta diskussioner och vägval.

Mattias Landgren (S), statssekreterare Infrastrukturdepartementet, besökte arbetsmötet för att berätta om det nya Infrastrukturdepartementet och regeringens arbete inför nästa nationella transportplan 2022-2033. Han passade på att berömma mogenheten i En Bättre Sits storregionala infrastruktursamarbete.

- Det imponerar att ni i Stockholm-Mälarregionen gång efter annan lyckas enas om regionens infrastrukturprioriteringar över partigränserna, över kommungränserna och över länsgränserna. Ett gediget underbyggt arbete, med tydliga prioriteringar, som framförs med en enad röst ger en positiv utväxling hos departement och myndigheter, säger Mattias Landgren (S), statssekreterare Infrastrukturdepartementet.

Nästa gång de politiska arbetsgrupperna träffas i helgrupp är under Mälartinget i Örebro. Läs mer och anmäl dig här.


Klicka här för att se bilder från dagen på Mälardalsrådets Facebook-sida.

En Bättre Sits
En Bättre Sits är det transportpolitiska samarbetet mellan de sju länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om gemensamma mål om en sammanhållen, hållbar region med infrastruktur och kollektivtrafik som underlättar människors vardag, en utvecklad handel samt godstransporter i regionen.

Läs mer på www.enbattresits.se

Mälardalsrådet
Mälardalsrådet driver sina medlemmars frågor för resultat inom infrastruktur, innovation, kunskaps- och kompetensförsörjning, maritim samverkan och internationella jämförelser. Vi samlar kommuner, landsting och regioner i Stockholm-Mälarregionen till en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi.

Läs mer på www.malardalsradet.se