Nyheter

Framtidens vinnare finns bland megaregionerna

Thomas Becker, vd för STRING, är en av talarna under Mälartinget i Örebro den 9-10 maj. STRING är ett nätverk för regionerna i västra Skandinavien-norra Tyskland, från Oslo i norr till Hamburg i söder. Tillsammans arbetar nätverket för att främja regional utveckling.  

– Framtidens vinnare finns bland megaregionerna. Vi har potential att bli en av dem, säger Thomas Becker, VD STRING. 

Nio regioner i fyra länder samverkar i STRING för att skapa tillväxt i ett stråk från Oslo i norr till Hamburg i söder. Genom satsningar på infrastruktur strävar STRING efter att bli en global hub för grön och hållbar miljöteknik.  

– Gränserna betyder inget i människors vardag och får inte utgöra en mental barriär, säger han. 

Tre svenska regioner och en kommun finns med i STRING-nätverket: Västra Götaland, Halland, Skåne samt Malmö stad. Tillsammans med regionerna i Norge, Danmark och Tyskland har STRING-stråket i västra Skandinavien över 11,5 miljoner invånare. Och storleken är viktig i den globala konkurrensen. 

– OECD pekar ut megaregioner som vinnare i den globala ekonomin. Regionerna längs med STRING-stråket har en kritisk massa av talang och näringsliv men även en ekonomisk potential och tillräckligt stor konsumtionsmarknad, säger Thomas Becker. 

För att skapa en megaregion krävs fungerande infrastruktur. I STRING-området är Fehmarn-Bält-förbindelsen - en fast förbindelse mellan Rödby i Danmark och Puttgarden i Tyskland - en viktig länk, liksom de redan byggda broarna över Stora Bält och Öresund. En annan prioriterad sträcka är järnvägen mellan Göteborg och Oslo. 

STRING vill främja att godstransporter förs över från väg till järnväg. 

– Det handlar om att skapa hållbara lösningar och få ner CO2-utsläppen, men också att minska lastbilstrafiken i våra storstadsområden där det redan är ett stort problem med trängsel på vägarna, säger Thomas Becker. 

Målet är att skapa en attraktiv megaregion som är världsledande på grön och hållbar miljöteknik. Redan i dagsläget har STRING-regionen ett näringsliv inom grön teknik, som är proportionellt starkare än någon annan del av världen. 

– Det handlar om politiskt mod och våga ta ut riktningen och bestämma sig för vad man vill. 

Thomas Becker tror att det är viktigt även för Stockholm-Mälarregionen av att vidga vyerna och anlägga ett mer globalt perspektiv. 

– Regionen är stark i dagsläget med Stockholm som ett draglok, men jag tror att man även måste blicka över landsgränser, som Finland och Helsingfors, för att skapa en region som blir tillräckligt attraktiv även i framtiden, säger han. 

Anmälan Mälartinget i Örebro den 9-10 maj.