Nyheter

Från ord till handling i integrationsarbetet

Incluso har specialiserat sig på integration av nyanlända akademiker och deltar som utställningsaktör i Mälarlabbet under Mälartinget för att ge inspel och skapa dialog kring hur vi tar tillvara kompetensen hos nyanlända.

– Att det är en tillväxtregion med stor inflyttning tror jag bidrar till en positiv attityd där man inser vikten av mångfald. Det finns en stor insikt om att de människor som kommer hit från andra länder är en stor resurs och att vi behöver den internationella talangen för att klara den fortsatta tillväxten i Stockholm-Mälarregionen. Men det gäller också att gå från ord till handling, säger Karin Persson på Incluso.

Hon vill få igång en diskussion med tjänstepersoner, politiker, företrädare för näringsliv och utbildningsväsendet.

– Vi kan inte bara sitta och vänta på att myndigheterna ska lösa integrationen. Det är allas ansvar att bidra. All integration börjar med oss själva. Vi behöver alla titta på oss själva och vår egen verksamhet – hur kan vi bidra?

Karin Persson ser att många vill hjälpa, men efterlyser en tydlig strategi för att få till en bättre mångfald på arbetsmarknaden.

– Många vill öppna dörren och bjuda in men det får inte stanna bara vid hjälpa-perspektivet. Det måste göras på riktigt. Det är ett långsiktigt arbete som ska kopplas till framtida kompetensbehov.

Samtidigt måste företag och arbetsplatser blir bättre på att gå utanför de vanliga kanalerna för att fånga upp de nya resurserna.

– ”Var hittar vi dem?” är den vanligaste frågan vi får. Här måste verksamheten ha utarbetade strategier och metoder.

De privata företagen är ofta snabbare på att fånga upp nya talanger än andra delar av arbetslivet.

– Det handlar om ren affärsnytta för företagen. För att vara en attraktiv och vinstgivande verksamhet måste man spegla samhället och befolkningen, säger Karin Persson.

Karin Persson menar att det finns stora vinster för Stockholm-Mälarregionen om vi kan skapa en bättre integration och mångfald.

– Vi är alla vinnare på att förbättra integrationen av de nya människor som kommer hit. Det minskar segregationen och klyftorna i samhället, vi tar tillvara på den spetskompetens som de här människorna bidrar med och för den enskilde är det naturligtvis stora vinster att få jobb och bli en del av samhället.

Mälarlabbet är Mälartingets interaktiva ”minimässa” där ett antal utställningsaktörer låter deltagarna testa och experimentera med nya idéer och projekt kring framtidens infrastruktur och Stockholm-Mälarregionens utveckling.