Nyheter

Bild: Trafikverket

Pendlarna firar när Getingmidjan återinvigs

Nu öppnar Getingmidjan igen efter en välbehövlig upprustning. Slitna spår från 1950-talet har länge plågat pendlarna i Stockholm-Mälarregionen. Efter tre somrar med renoveringsarbeten återinvigdes Getingmidjan idag av infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Efter renoveringen kommer fler tåg gå i tid över Saltsjö-Mälar-snittet.

Getingmidjan, som är en del av sträckan mellan Stockholm Central och Stockholm södra, är en av de mest trafikerade tågsträckorna i Sverige. 2019 gick det 300 tåg per dygn på spåren. Stora delar av anläggningen är från 1950-talet och ansågs ha nått sin tekniska livslängd.  

Syftet med upprustningen har varit att upprätthålla samt restaurera den befintliga anläggningen och på så sätt förlänga den tekniska livslängden med 80 år. Genom denna insats möts dagens och morgondagens krav på hållbara resor och transporter som ska vara pålitliga men också mer effektiva.

Arbetet har bedrivits under tre somrar, med start 2018. Med anledning av det komplicerade arbetet och sträckans viktiga betydelse har båda spåren helt stängts av under åtta veckor vardera sommar. Bland annat så har broarnas grundläggning förstärkts, brobanorna har bytts ut samt att betongkonstruktionerna i tunnlarna har reparerats.  

För att minimera inverkan för tågresenärerna under avstängningarna genomfördes även andra åtgärder. Bland annat så byggdes Stockholm södra och Älvsjö godsbangård omLäs mer på Trafikverkets hemsida.