Nyheter

Hallå där, Christer Löfving, samordnare för ScanMed Ideas Labs

Vi träffade Christer Löfving, den nya samordnaren för ScanMed Ideas Laboratories (SMIL), på Korridorsforum i Bryssel den 19 november.

Genom Europa löper de europeiska transportkorridorerna (TEN-T). The Scandinavian-Mediterranean Core Network Corridor (ScanMed-korridoren) går genom Sverige upp till Örebro och Stockholm och vidare till Finland.

För att utveckla korridorerna och sprida smarta transportlösningar mellan branscher, regioner och nationella företrädare arrangerar Kommissionen Ideas Laboratories (SMIL). För ScanMed-korridoren får vi nu en samordnare med bakgrund på svenska Trafikverket.

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)
Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och angränsande länder, som definieras i en EU-förordning (EU 1315/2013). I förordningen finns mål och riktlinjer för hur nätet ska utvecklas fram till år 2030 och år 2050. TEN-T är ett instrument som ska bidra till utvecklingen av den inre marknaden, främja sysselsättningen och bidra till en hållbar utveckling.

Läs mer på Kommissionens hemsida.