Hallå där, Msciwoj Swigon (SD)! – Ny styrelseledamot

17 oktober 2023
Under vårens Rådsmöte valdes en ny styrelse för Mälardalsrådet. I en artikelserie möter vi mandatperiodens styrelserepresentanter. Denna gång Msciwoj Swigon (SD), regionråd Region Stockholm och ny ledamot i styrelsen.
Msciwoj Swigon SD, regionråd Region Stockholm. Pressbild.

Vad ser du fram emot som ny i Mälardalsrådets styrelse?
Ett tätare samarbete och samförstånd mellan regionerna i Mälardalen. Det är även viktigt att Mälardalsrådets arbete ger synliga framgångar samt att kommunikation av detsamma är tydligt.

Vilka av Mälardalsrådets frågor har du ett särskilt intresse för?
Fortsatt utbyggnad av infrastrukturen i Mälardalen. Sjöfartsfrågor för ökad övergång av godstransporter till sjöfart. Attraktiviteten för Mälardalen och säkerställandet av kompetensförsörjningen för våra regioner och kommuner.

Varför är det viktigt att delta i det storregionala samarbetet?
Genom att delta i det storregionala samarbetet bidrar man till att skapa en mer konkurrenskraftig och välmående region. Det leder i sin tur att skapa nya arbetstillfällen, bidra till tillväxten, främjar kunskapsutbytet och innovationen. Ett fungerande samarbete leder även till att regionerna kan utveckla gemensamma lösningar på problem som till exempel kompetensförsörjningen.