Nyheter

Hållbara transporter i fokus på Örebros Infradag

Hur når vi hållbara transporter samtidigt som vi garanterar hög internationell tillgänglighet? Hur ser framtidens mobilitet ut när bilen har förlorat sin status? Vilka är drivkrafterna bakom näringslivets ökade satsningar på elvägar? Vägen till hållbara transporter går genom Region Örebro län och den årliga traditionsenliga Infrastruktur- och transportdagen, den tredje fredagen i mars. 

Den 15 mars deltog Mälardalsrådet på årets Infrastruktur- och transportdag i Region Örebro län. Konferensen anordnas tillsammans med Handelskammaren Mälardalen och Forum för logistik. Mälardalsrådet fanns på plats för att berätta om det pågående arbetet i En Bättre Sits, En Bättre Matchning och för att väcka diskussioner inför Mälartinget som i år hålls i Örebro 9-10 maj. Med Mälartingets tema “Globala trender” var det många som ville snurra #Hållbarhetshjulet med FN:s globala mål för en bättre värld. 

 

Vill du också snurra #Hållbarhetshjulet? Klicka här för att anmäla dig till årets Mälarting i Örebro!

Dagen bjöd på inspirerande föreläsare från näringsliv och organisation följt av intressanta möten och diskussioner. Bland talarna fanns Fredrik Kämpfe, Svenska flygbranschen som talade om flygets roll i ett hållbart transportsystem med fokus på eldrivna flygplan och Karin Wallin, infrastrukturstrateg, Region Örebro län tillsammans med Therese Persson, Siemens mobility AB som talade om regionens satsning på elektrifierade motorvägar för tungtrafik.

Idag finns det elektrifierad motorväg mellan Sandviken och Gävle och en ny sträcka mellan Hallsberg och Örebro är planerad. 40 % av koldioxidutsläppen i Region Örebro län kommer från transportsektorn vilket ger stora utmaningar för regionen i deras arbete att minska deras klimatpåverkan.

- Att övergå till eldrivna transporter på de delar av vägnätet där mest utsläpp sker ger en minskad klimatpåverkan och hjälper oss att nå våra klimatmål till och med 2030, säger Therese Persson, Siemens mobility AB. 

Bland besökarna fanns representation från kommuner, regionen, näringsliv, organisationer samt universitetsstuderande.