Nyheter

Hissa seglen!

Under två dagar deltog Mälardalsrådet på det årliga eventet Promotionbåten. En stor mässa för näringsliv och offentlig sektor i Örebro och Västmanland där vi fick möjlighet att diskutera storregionala utmaningar och möjligheter.

Tillsammans med Mälartrafik AB deltog vi på årets upplaga av Promotionbåten där nästan 1000 deltagare åkte med ut till sjöss. Vi hade flera hundra samtal om allt från attraktivitet till kompetensförsörjning, och givetvis om den nya tågtrafiken i Mälardalen som väckte stort intresse.

Under båtfärden höll vi även i ett fullsatt seminarium om vad Mälardalen kan lära av London, där VD för Handelskammaren Mälardalen Christina Hedberg deltog, tillsammans med Ulla Persson, KSO Västerås stad, samt Irene Lejegren, ordförande Regionförbundet Örebro län.

Mälardalsrådets benchmarkingresor syftar till att skapa möten där politik, akademi och näringsliv tillsammans jämför och lär av andra ledande storstadsregioner i världen. Jämförelsen blir användbar först när den används och när lärdomarna sprids. Promotionbåten var ett ypperligt tillfälle att nå ut till fler aktörer i regionen och gav tillfälle att lyfta såväl Stockholms och omkringliggande kärnstäders perspektiv och lärdomar.