Nyheter

Hur kommer pendling och arbetsliv påverkas efter pandemin?

En alltmer distansoberoende tjänstesektor kommer att påverka var människor och företag vill bo och verka. Hur kommer mer distansarbete påverka städers, orters och landsbygders funktioner, uttryck och relationer? Det var några av frågorna som diskuterades under webbinariet Hur påverkas kommunal och regional utveckling i en allt mer distansoberoende tid? Webbinariet arrangerades av det så kallade ÖMS-samarbetet mellan regionerna i Östra Mellansverige och Mälardalsrådet.

Pandemin har påverkat människors liv och vardag. Av arbetstagare är det beräknat att drygt en tredjedel i Östra Mellansverige har möjlighet att jobba på distans. Även efter pandemin. Det skapar en ny sorts arbetsmarknad vid sidan av den traditionella.

Pandemin kan ge en större arbetsmarknad

Än så länge är det svårt att förutse distansarbetets framtida omfattning och konsekvenser för regional utveckling. Bo Victorin är samhällsanalytiker och arbetar med en studie om pandemins efterverkningar för Region Sörmland. Han menar att distans till arbete inte kommer vara lika väsentligt om man inte behöver pendla in till sitt kontor varje dag.- En större arbetsmarknad gör det lättare att matcha jobb och arbetskraft. Även om det också såklart innebär att det blir större konkurrens om arbetskraften. Om man antar att distansarbete på längre sikt ökar från en till två dagar i genomsnitt bland de som har möjlighet till att jobba från annan ort, skulle pendlingen från exempelvis Nyköping till Stockholm minska med 12 procent. Det blir en stor skillnad och innebär påtagliga förändringar för kollektivtrafiken, säger Bo Victorin, samhällsanalytiker Region Sörmland.

Även om distansarbete ökar är det fortfarande många tjänstepersoner som vill fortsätta komma in till kontoret.

- Enligt den studie som görs, tillsammans med andra, är det rimligt att anta att arbetstagare inte kommer välja antingen eller. Man ser fördelar både med att jobba på kontoret och att jobba hemma. Där kommer man hitta en balans. Men vi behöver fortsätta studera utvecklingen för att säkert veta vad som sker i långa loppet, fortsätter Bo Victorin.

Tillgängligheten till arbetsmarknad blir mer väsentlig

Sverker Lindblad från Näringsdepartementet menar att det är tillgängligheten till arbetsmarknad som blir allt viktigare, snarare än avståndet i sig. Om resmönstren förändras påverkar det även de funktionella arbetsmarknadsregionerna, som då blir större.

- Vi kan resa längre, men mer sällan och det påverkar hur vi utnyttjar olika samhällsstrukturer och infrastruktur. Det som är mest intressant är det storskaliga försöket som pandemin har visat sig vara. För arbetsmarknaden har pandemin påtagligt visat att arbetslivet kan fungera på ett annat sätt för vissa grupper. Det kommer säkerligen få bestående effekter, säger Sverker Lindblad, ämnesråd på Näringsdepartementet.