Nyheter

Hur tar vi tillvara våra vattenvägar och vårt gemensamma vatten? 

Välkommen till ett maritimt halvdagsseminarium med fokus på vikten av samverkan mellan myndighet, region och kommun och deras gemensamma intressen, utmaningar och behov.

Den maritima dagen tar avstamp i FLYT-projektet för bättre förutsättningar för kollektivtrafik på vatten, där Mälardalsrådet är en av projektparterna. Målet är en mer effektiv planering av vattenvägarnas roll i transportsystemet. Vi kommer även tala om vattenkvalitet samt ta del av sjöfartens långsiktiga arbete och planering på nationell nivå, presenterat av Pia Berglund, nationell samordnare för inrikes sjöfart.

Kort om programmet:

  • Pia Berglund, nationell samordnare för inrikes sjöfart, Trafikverket, om sjöfartens potential gällande persontrafik och godstrafik till sjöss. Hur ser den långsiktiga planeringen gällande vattenburet transportsystem ut?
  • Susanna Hall Kihl, grundare Vattenbussen och samordnare för projektet FLYT - långsiktigt utnyttjande av vattenvägen för ökad tillgänglighet och hållbart samhälle.
  • Glada sjöar och hav – vad innebär ett vattenburet transportsystem för vattenkvalitén? Ta del av vattenvårdsförbundens arbete.

Maritima dagen vänder sig till dig som är tjänsteperson inom statlig förvaltning, region eller kommun. Du arbetar med planering av trafik, samhällsbyggnad, infrastruktur, miljö eller andra frågor som är relevanta inom området. Även förtroendevalda med engagemang och ansvar för kollektivtrafik, samhällsbyggnad och maritima frågor är välkomna.   

Anmälan

Plats och tid:
Mälardalsrådet, Centralplan 3, Stockholm 
Kl 09:30 (09:00 Kaffe och smörgås) – 13:00 (inkl lunch)