Nyheter

Hur vi berättar om klimatutmaningen är avgörande för framtiden

Fler människor i världen måste få en chans att se fördelarna med ett aktivt klimatarbete. Mälardalsrådet kan spela en central roll genom sin framgångsrika samverkan, sade Johan Kuylenstierna, ordförande Klimatpolitiska rådet, när Mälartinget 2021 inleddes i Eskilstuna.

Är det kört med klimatet? Inte alls, om du frågar Johan Kuylenstierna, adjungerad professor och rektorsråd vid Stockholms universitet och ordförande i Klimatpolitiska Rådet.

- Jag är optimist, jag tror på kraften och innovationen som finns hos oss människor att vilja lösa problem.

Johan Kuylenstierna påpekar att även om tekniska landvinningar och framsteg är viktiga handlar det lika mycket om värderingar och insikter. Att komma ihåg att vi alla ser utmaningar på olika sätt, beroende på var vi befinner oss regionalt eller globalt.

- Många i världen kämpar fortfarande med att försörja sin familj, då är inte konstigt att de inte prioriterar klimatet i första hand. Vi kan inte rädda jordklotet om det innebär ökad fattigdom i världen.

Svaret, enligt Johan Kuylenstierna, ligger i att rikta ljuset mot allt som människor kan vinna på en omställning.

- Sverige har satt som mål att bli ”världens första fossilfria välfärdsland”. Att säga att vi ska få bort alla fossila bränslen är inte samma sak. Det är ju vad vi ska göra men vi formulerar det med en bild som skapar positiva förväntningar.

Finns inga undanflykter

För förändringarna som krävs är omfattande. FN:s senaste klimatrapport är en kraftig signal att det inte längre finns några undanflykter för att inte arbeta med klimatfrågan. Just därför, menar han, har sättet att kommunicera klimatfrågorna aldrig varit viktigare.

- Det såg vi bland annat vid klimattoppmötet i Paris när man för första gången började prata om att gemensamt utnyttja fördelarna av klimatomställningen. Då hände det saker, till skillnad från mötet i Köpenhamn sex år tidigare, där man pratade om att dela bördorna.

Förutom samverkan och positiva mål handlar det också om långsiktighet, påpekar Johan Kuylenstierna.

- Vi måste agera nu, men med ett långsiktigt perspektiv. Idag har Mälardalen samma klimat som Skåne hade för hundra år sedan. Det vi planerar nu måste anpassas till ett klimat som idag finns i Centraleuropa. Vi pratar om en klimatkris men det är ju en samhällskris det handlar om. Klimatet kommer alltid att klara sig, menar han.

Samverkan i Mälardalsrådet kan bidra nationellt och globalt

Trots oron anser han att vi idag har bättre förutsättningar än någonsin att klara av utmaningen, med en driven industri, tekniska framsteg och en finansiell sektor i förändring mot mer hållbara investeringar.

- Jag hoppas att ni känner att er samverkan inte bara handlar om hur ni ska lyckas här i regionen, utan att ni verkligen kan bidra till att uppnå nationella och globala mål om ett fossilfritt samhälle. Det viktigaste av allt är att få med sig människor i förändringen. Hur ser vi exempelvis till att undvika bensinuppror och hur tar vi alla människor på allvar? Hur kan ni berätta en positiv berättelse som alla kan relatera till?