Nyheter

Internationell utblick för nya samarbeten

Hur möter våra grannar framtidens utmaningar och vilka frågor har vi gemensamt? Vid Mälartinget berättade två av Mälardalsrådets systerorganisationer – STRING-nätverket i södra Skandinavien och Northern Growth Zone i södra Finland om sina storregionala samarbeten.

- Vår region samlar hälften av Finlands befolkning och täcker 100 procent av landets internationella flygtrafik. Jag skulle säga att vi är en syskonregion till Stockholm-Mälarregionen, säger Marjo Uotila, VD för Northern Growth Zone och baserad i Åbo.

Som ansvarig för det storregionala nätverket i södra Finland arbetar hon med frågor som berör sex av landets regioner, de tretton största städerna och hälften av jobben i Finland. Marjo Uotila ser flera möjligheter att utbyta erfarenheter med Sverige och Stockholm-Mälarregionen.

- Svenska företag ligger i topp när det gäller handel i Finland. Genom att samarbeta kommuner och regioner emellan kan vi främja en gynnsam miljö för resor, utbyten och affärer, säger hon.

Marjo Uotila tror också att fler kommer att arbeta på distans efter pandemin vilket kan ställa nya krav på närmiljön.

- Där ser jag en chans att samarbeta och utbyta erfarenheter om hur våra närmiljöer kan förbättras när fler arbetar hemifrån.

Thomas Becker är VD för nätverket STRING, som står för Southwestern Baltic Sea Transnational Area Implementing New Geography. STRING är ett politiskt samarbete mellan regioner och städer för hela norra delen av den så kallade ScanMed-korridoren. Han ser en tydlig trend att arbeta i relevanta nätverk snarare än inom nationella gränser.

Parterna i STRING driver på utvecklingen från Hamburg i söder till Oslo i norr – inom infrastruktur, hållbar tillväxt, arbetsmarknad, forskning och turism. Samarbetet syftar till att gemensamt skapa och utveckla policys och initiativ för att bidra till utveckling och tillväxt i hela regionen.

- Jag tror att det är viktigt att ha meningsfulla samarbeten. STRING arbetar med samma agendapunkter som Mälardalsrådet. Vi har något gemensamt, nämligen transporter, och vi måste sätta våra resultat i ett större sammanhang, säger Thomas Becker.

Borde vi nätverka ännu mer?
- Vi har många gemensamma intressen. I EU-sammanhang har vi ett särskilt intresse att stå tillsammans med enade mål. Där är det avgörande hur många invånare en aktör representerar så ju fler vi är som går samman kring gemensamma frågor desto bättre kommer vi att lyckas, säger Thomas Becker.

Marjo Outila lyfter tågtrafiken som ett annat exempel.

- Inom Northern Growth Zone arbetar vi för entimmestrafik på tågsträckan Åbo-Helsingfors, precis som ni arbetar med snabbare tågförbindelser i er region. Så jag ser att det finns stora möjligheter till utökade samarbeten.