Nyheter

Intervjuer med lärosäten om nya arbetssätt och kunskapsunderlag

Mälardalsrådets kompetensförsörjningssamarbete En Bättre Matchning har under våren samlat regionala företrädare och högre lärosäten i Stockholm-Mälarregionen för att diskutera hur man tillsammans kan utveckla nya arbetssätt för att ta fram kunskapsunderlag om arbetsmarknadens behov som sedan kan användas för att stärka lärosätenas utbildningsplanering.

Intervjuer genomförs nu med ett tjugotal representanter från de deltagande lärosätena KTH, Stockholms universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet, Högskolan i Gävle och Mälardalens högskola. Intervjuerna ska bidra till ökad insikt om lärosätenas planeringsarbete och nya sätt för hur regionerna kan stärka lärosätenas utbildningsplanering.

- Regionerna kan bidra till lärosätenas utbildningsplanering med regelbundna och kortfattade kunskapsunderlag om arbetsmarknadens behov som vi lärosäten kan arbeta mer systematiskt utifrån, säger Anna Lindholm Ulfvensjö, planerings- och utbildningskoordinator vid Örebro universitet.

Förutom kunskapsunderlag om arbetsmarknadens behov så har också näringslivets dialog med lärosätena varit viktiga områden för utveckling under intervjuerna.

- Vi har en bra kontakt med våra företag lokalt men kanske något sämre i den större geografin dit många av våra studenter tar vägen efter sina studier, säger Jenny Riddarström utbildningssamordnare på avdelningen för ledningsstöd och planering på Högskolan i Gävle.

Resultatet av studien kommer att presenteras under hösten.