Intervjuserie riksdagen: Daniel Helldén (MP)

20 januari 2023
Nu är det ny mandatperiod och Mälardalsrådet har intervjuat några riksdagsledamöter från Stockholm-Mälarregionen. Denna vecka svarar Daniel Helldén (MP), riksdagsledamot i Trafikutskottet, på frågor om transportpolitiken och hur Stockholm-Mälarregionen kan stärkas.
Daniel Helldén (MP), riksdagsledamot.

Vilka frågor är viktigast just nu inom transportpolitiken?

De viktigaste frågorna inom transportområdet är att vidhålla transportsektorns omställning och göra det lätt att resa hållbart till rimliga priser. I detta ingår att återupprätta förtroendet för spårbunden pendling. Vi måste få igång mer utbildning av lokförare, rulla ut järnvägsunderhållet och förhindra att nya järnvägssatsningar hamnar i långbänk.

Det är också centralt att få tillbaka det färdmedelsneutrala kostnadseffektiva reseavdraget som skulle revolutionera incitamenten till hållbart resande och som röstades igenom innan sommaren 2022 utav sjua av åtta riksdagspartier men nu rivs upp av den nya regeringen. Viktigt är också att Trafikverket förhindras att bygga bort möjligheten till att cykla på riks- och länsvägar – något vi ser allt för ofta i hela landet.

Hur vill du jobba för att stärka ditt län och Stockholm-Mälarregionens utveckling den här mandatperioden?

Jag vill arbeta för att få igång fyrsspårsarbetet Stockholm-Uppsala, besluta om satsningarna på järnvägen Stockholm-Oslo och plocka tillbaka Arlandabanan i nationellt ägande för att stärka det hållbara resandet till Arlanda. Problemen med Mälartåg är inte en statlig fråga men det behövs ökade nationella satsningar på bland annat lokförare så att vi kan förhindra delar av de problem vi ser idag. Förtroendet för den spårbundna pendlingen måste återupprättas. Att regionaltrafiken haltar är förödande för regionen.

Vi behöver återställa stadsmiljöavtalet så att stöd till satsningar i form av spårväg och cykelinfrastruktur kan fortsatt ske i regionen. En förändrad hantering av inlandssjöfarten behövs för att få Mälaren till en konkurrenskraftig transportrutt i syfte att lyfta bort tunga transporter från väg till båt. Det är ett viktigt uppdrag som skulle stärka Mälardalen och göra transportsystemet mer redundant. Detta var ett axplock av det jag jobba mot att stärka Stockholms län och Mälardalen.