Järnvägsutbildningar och legitimerade lärare – teman för höstens första möte

01 september 2022
Stort engagemang när tjänstepersonsgruppen för de 9 regionerna i Mälardalsrådets En Bättre Matchning tog ett gemensamt avstamp i det fortsatta arbetet med kompetensförsörjning.
Möte med strateger och analytiker i En Bättre Matchning.

Inför hösten samlades strateger och analytiker för att planera det fortsatta arbetet. De prioriterade yrkesområden som diskuterades är:

  • Stärkt lärarförsörjning
  • Samhällsbyggare inom infrastruktur­sektorn
  • IT/Data-yrken

En särskild utmaning som diskuterades var järnvägsbranschens kompetensförsörjning. Under våren har gruppen arbetat med en ny rapport som både belyser kompetensbristen inom samhällsbyggare och fungerar som ett underlag till utbildningsanordnare för att skapa fler utbildningsplatser.

–  Vi ser att Stockholm-Mälarregionen som består av ungefär hälften av landets befolkning helt saknar utbildningsplatser för både signal- och bantekniker. Med kommande satsningar på både fyrspår mellan Stockholm och Uppsala och Ostlänken är detta ett problem som vi måste möta gemensamt, säger Andreas Pernblad, ansvarig processledare på Mälardalsrådet.

Inom ramen för arbetet med Stärkt lärarförsörjning har Mälardalsrådets En Bättre Matchning tillsammans med kommuner, lärosäten och andra intresseorganisationer tagit fram en rapport och handlingsplan. Fokus för det fortsatta är att stärka genomströmningen, öka närheten till lärarutbildningar genom fler lokala lärcentra och arbeta för bättre förutsättningar för kommuner och lärosäten att erbjuda arbetsintegrerad lärarutbildning.

– Överlag har Stockholm-Mälarregionen tillräckligt med utbildningsplatser för lärare, det är den låga genomströmningen vi främst behöver arbeta med att stärka tillsammans om vi på sikt ska kunna klara vår försörjning av lärare, säger Maria Svensson Hallberg, utvecklingsledare kompetensförsörjning  på Region Örebro län.

På gång

Seminarium: Från avhoppare till legitimerad lärare – Hur blir det verklighet?
7 oktober, kl. 10.00 – 12.00 hos Mälardalsrådet på Centralplan 3, Stockholm.
Läs mer och anmäl dig här!

Rapportsläpp: Samhällsbyggarnas arbetsmarknad
13 oktober, kl. 13.00-15.00 hos Mälardalsrådet på Centralplan 3, Stockholm.
Läs mer och anmäl dig här!