07 okt 2022

Seminarium: Från avhoppare till legitimerad lärare – hur blir det verklighet?

Mälardalsrådets En Bättre Matchning bjuder in till dialogmöte om vad regioner, kommuner, lärosäten och andra intressenter gemensamt kan göra för att motverka sena avhopp på lärarutbildningar och få fler legitimerade lärare. Mötet riktar sig till dig som arbetar med lärarförsörjning.
07 okt 2022 10:00
Centralplan 3, Stockholm, Sverige

Tid: Fredag 7 oktober kl. 10:00-12:00. Lunch från kl. 12:00 med tillfälle att nätverka.
Plats: Mälardalsrådet, Centralplan 3 i Stockholm
Anmälan är nu stängd. Vid frågor kontakta andreas.pernblad@malardalsradet.se

Dialogmötet syftar till att uppmärksamma de sena avhopp som sker i slutet av lärarutbildningarna, samt diskutera vad vi kan göra tillsammans för möta och motverka dessa så att vi får fler legitimerade lärare.

Program

  • Inledning – Hur ser lärarförsörjningen ut i Stockholm-Mälarregionen och vad vet vi om de sena avhoppen på utbildningarna?
  • Intervju med avhoppad lärare – Varför hoppar man av och vad krävs för att slutföra sin utbildning?
  • Vilken roll har arbetsgivarna och vilka insatser görs idag?
  • Vad är universitetens roll och hur arbetar de idag?
  • Vad kan våra lärcentra bidra med?
  • Diskussion: Vad kan vi göra tillsammans?
    Dialog mellan arbetsgivare, akademi och regionala representanter kring gemensamma lösningar och vägen framåt.

Välkommen!

Mälardalsrådets En Bättre Matchning är det storregionala samarbetet i Stockholm-Mälarregionen inom strategisk kompetensförsörjning mellan regionalt utvecklingsansvariga de nio länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland, Gävleborg, Dalarna och Värmland.

Anmälan är nu stängd. Vid frågor kontakta andreas.pernblad@malardalsradet.se

 

Möten och seminarier
Visa kalendern