Externt seminarium 4 november: Ny spelplan med Stockholm Norvik

Detaljerad information

Logistik, lägen och leveranser - En ny spelplan för regionens varuförsörjning med Stockholm Norvik Hamn

Den 4 november arrangerar Stockholms Hamnar ett frukostmöte med fokus på framtida logistikmöjligheter som skapas i och med öppnandet av Stockholm Norvik Hamn, maj 2020.

Den pågående digitaliseringen och teknikutvecklingen går snabbt och påverkar alla samhällsområden och verksamheter. Digital teknik förändrar även konsumentbeteenden och e-handeln har fått allt större effekter på varudistributionen.

Utvecklingen har skapat ett ökat behov av logistikytor. Framför allt ett ökat tryck i lägen nära tillväxtregioner och storstäder för att möta konsumenternas krav på snabba, flexibla och hållbara leveranser.

Vilka är de viktigaste konsumentdrivna trenderna just nu? Hur påverkar dessa trender förutsättningarna för framtida logistiketableringar? Vad krävs för att få effektiva och hållbara varuflöden när en ny hamn öppnas - Stockholm Norvik Hamn?

När och var
Datum: 4 november 2019
Tid: 08.00-09.00. Frukost serveras från kl. 07.30
Plats: Jussi Björlings allé 5, Kungsträdgården, Stockholm

Medverkande:
James Butler, Business Development Manager, Invest Stockholm
Manuel Brändeborn, marknadschef, Eskilstuna Logistik
Christoffer Börjesson, Chief Digital Officer, Fastighetsägarna Stockholm
Thomas Andersson, vd, Stockholms Hamnar
Johan Wallén, marknadschef, Stockholms Hamnar
Fler medverkande kan tillkomma.

Moderator:
Klara Palmberg Broryd, Broryd Industries

Anmäl dig här.

Sista anmälningsdagen är den 30 oktober.
Har du frågor, kontakta gärna lotta.andersson@stockholmshamnar.se, 08-670 26 46.

Varmt välkommen!

Thomas Andersson, vd Stockholms Hamnar

08:00
Jussi Björlings allé 5, Kungsträdgården, Stockholm