Godstransportrådets workshop Elektrifiering

Detaljerad information

Syftet med workshopen är att påbörja arbetet med att ta fram en inriktningsplan för elektrifiering av godstransporterna på väg i Mälardalsregionen. Vi kommer identifiera pågående insatser inom elektrifiering samt de viktigaste frågorna och aktiviteterna som parterna ska driva för att påskynda ett storregionalt arbete för elektrifiering. Målet för workshopen är att skapa ett underlag till en inriktnings- och handlingsplan för elektrifiering av vägtransporter.

Kontaktperson: Ludvig Elgström, Trafikverket. E-post: ludvig.elgstrom@trafikverket.se

13:00
Centralplan 3, Stockholm, Sverige