Mälartinget 4-5 maj 2017

Detaljerad information

På årets Mälarting lyfter vi blicken och diskuterar Stockholm-Mälarregionens ansvar i vår omvärld. Hur påverkas vi av den politiska utvecklingen, och vad ställer den för krav på oss och vårt samarbete? Hur skapar vi en internationellt konkurrenskraftig region och fortsätter växa hållbart?

► Jobbar du med frågor som gör att din kommun, landsting eller region blir smartare, mer öppen, hållbar eller kunskapsdriven? Tycker du att det ska vara smidigt att pendla över länsgränser eller driver du innovation? Då ska du komma på Mälartinget!

I år firar vi dessutom 25 år av storregional samverkan och utveckling, och vi avrundar därför kvällen den 4 maj med en festlig middag i Gyllene salen, Stockholms stadshus.

Vi ses där!


Program 4 maj

Mälartinget – Konferens, Mälarlabbet och Jubileumsmiddag

09:30 Välkommen till Mälartinget 2017

Plats: Clarion Hotel Sign, Norra Bantorget

Erik Langby (M), Ordförande Mälardalsrådet

Hur står sig svensk ekonomi i en osäker värld?

Ingrid Wallin Johansson, Makroekonom Swedbank
Överblick av världsekonomin och det makroekonomiska läget med dess inverkan på den svenska ekonomin. Vilka är orosmolnen och vilken potential finns globalt? Hur går det för svensk ekonomi allmänhet och Stockholm-Mälarregionen i synnerhet? Hur kan olika samverkansaktörer arbeta för att möta framtida utmaningar?

Politiskt ledarskap i framtiden?

Jenny Madestam, Universitetslektor samhällskunskap, Södertörns Högskola
Politiskt ledarskap i de etablerade demokratierna diskuteras allt mer. Är valet av Donald Trump i USA ett uttryck för att det finns en efterfrågan på mer kraftfulla och auktoritära ledare? Hur förändras villkoren för det politiska ledarskapet och hur påverkar detta svenska politiska ledare?

Vart är det europeiska samarbetet på väg?

Katarina Areskoug Mascarenhas, Chef för EU-kommissionen i Sverige
I år är det 60 år sedan Romfördraget undertecknades som utgör grunden för EU-samarbetet, men året präglas också av Brexit och avgörande val i tre viktiga medlemsländer, Nederländerna, Frankrike och Tyskland. Hur påverkar detta EU-samarbetet idag och framåt? Vilka är de största utmaningarna för den svenska ekonomin och det politiska ledarskapet? Vilka är de stora frågorna vi behöver samarbeta kring i Sverige och Stockholm-Mälarregionen utifrån EU-kommissionens perspektiv?

Stockholmsregionen i den globala konkurrensen – hur flyttar vi fram vår position?

Andreas Hatzigeorgiou, Chefsekonom Stockholms Handelskammare
För att stå sig i den globala konkurrensen behöver Stockholmsregionen bli mer internationell. Export, import och investeringar måste öka. Regionen behöver locka till sig fler internationella talanger. Handelskammaren har tagit fram en strategi för huvudstadens internationalisering. För att Stockholmsregionen ska lyckas behöver fler aktörer, såväl offentliga som privata, samarbeta ännu mer.

11:40 Lunch

12:30 Mälardalsrådet 25 år – därför samarbetar vi storregionalt!

Maria Nimvik Stern, Generalsekreterare Mälardalsrådet

Vad är nyttan och vilka är visionerna?

Vad är den konkreta nyttan med ett storregionalt samarbete? Vi pratar kring vikten av utbyggd infrastruktur och bostäder, En Bättre Sits och närheten till Arlanda. Vilka är de viktigaste frågorna vi behöver samarbeta kring? Och hur långt räcker egen drivkraft? deltagare:
Kristoffer Tamsons (M), Trafiklandstingsråd Stockholms län
Bertil Kinnunen (S), Regionråd Uppsala län
Parisa Liljestrand (M), KSO Vallentuna kommun
Björn Sundin (S), Kommunalråd, Ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad, Örebro kommun
Patrik Isestad (S), KSO Nynäshamns kommun
Johan Schnürer, Rektor Örebro universitet
Jo Arne Lindstad, Global Sales Director, Smart Sustainable Cities Ericsson
Karin Skånberg, Regionchef Unionen Stockholm

Vart är vi på väg?

Samtal med Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd Stockholms län och valberedningens förslag till ordförande Mälardalsrådet, om visioner och vägen framåt.

14:30 Kaffe och tid för incheckning på respektive hotell

16:30 Mälarlabbet och jubileumsmiddag

Plats: Mälarlabbet äger rum i Blå hallen, Stockholms stadshus.

17:00 Ivar Björkman, Open Lab öppnar Mälarlabbet i Blå Hallen
På Mälarlabbet möter du ett 20-tal utställare där du genom interaktivitet och dialog tar med dig konkreta exempel på samarbete och nya perspektiv hem.

Läs mer om årets utställare!

Kvällen avslutas med jubileumsmiddag i Gyllene Salen.

Program 5 maj

Studiebesök och rådsmöte

Plats: Aula Medica, Hagastaden

08:20 Bussar avgår från Clarion Hotel Sign till Aula Medica, Nobels väg 6, Solna

09:00 Seminarium & studiebesök

Hagastaden – en vetenskapsstad i världsklass

Svante TorellSamordningsansvarig i Hagastaden inleder med en översiktlig presentation av utvecklingen av Hagastaden och visionen om att skapa världens främsta område för Life science.

Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd Stockholms län, Roger Mogert (S), stadsbyggnads- och kulturborgarråd i Stockholm stad, och Torsten Svenonius (M), kommunalråd och ordförande i Byggnadsnämnden Solna stad samtalar om framtidens sjukvård och Stockholms och Solnas samarbete för att utveckla ett starkt innovationskluster.

Flemingsberg – Från miljonprogram till centrum för utbildning, sjukvård och resande

Signe Wernberg, Områdesstrateg i Huddinge kommun ger en översiktlig presentation av utvecklingen i och kring Flemingsberg, en regional stadskärna i södra Stockholm med kraftig tillväxt och samverkan.

Gustav Hemming (C), miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd Stockholms läns landsting, Gunilla Helmerson (M), vice ordförande i Samhällsbyggnadsutskottet i Huddinge kommun, och Gabriel Melki (S), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, samtalar om gemensamt utvecklingsprogram för Flemingsberg 2050.

Passet avslutas med ett studiebesök/guidad visning i Hagastaden.

11:00 Partigruppsmöten & tjänstemannamöte

11:30 Registrering till rådsmötet

12:00 Rådsmöte i Aula Medica

13:00 Lunch

13:45 Bussar avgår till Centralstationen

Anmäl dig här

09:30
Norra Bantorget, Stockholm, Sverige