26 maj 2023

Seminarieserie för att få fler legitimerade lärare – del 3

Hur kan skolhuvudmän arbeta för att öka kompetens och behörighet hos personer som arbetar som obehöriga lärare? Mälardalsrådets samarbete En Bättre Matchning bjuder under våren 2023 in till en seminarieserie om hur regioner, skolhuvudmän, lärosäten och andra intressenter kan arbeta för att stärka behörighet och kompetens hos obehöriga lärare. Seminarium 3 har temat ”Konkreta vägar framåt”.
26 maj 2023 10:00
Centralplan 3, Stockholm, Sverige

Tid: Fredag 26 maj kl 10.00-15.00
Plats: Centralplan 3, Stockholm

Anmälan senast den 19 maj.

Digital närvaro: Det kommer finnas möjlighet att närvara digitalt. Meddela det i din anmälan.

Målgrupp: Seminariet vänder sig till personer som arbetar strategiskt på skolhuvudmannanivå med lärarförsörjning, rektorer som är delaktiga i huvudmannaövergripande arbete med lärarförsörjning samt företrädare för lärosäten, lärcentrum och andra aktörer som arbetar med frågorna på en strategisk nivå.

Seminariet handlar om hur skolhuvudmän, lärosäten och lärcentrum kan arbeta för att stärka behörighet och kompetens hos personer som idag arbetar som obehöriga lärare. Under seminariet kommer du bland annat få ta del av erfarenheter från ett lärosäte och en kommun, samt lyssna på företrädare från SKR, Arbetsförmedlingen och Skolverket. Du kommer också ges möjlighet att knyta kontakter och tillsammans med andra aktörer diskutera hur ett fortsatt arbete för att stärka kompetens och behörighet hos obehöriga lärare konkret kan läggas upp.

Om seminarieserien

Seminariet är den tredje delen i en seminarieserie som Mälardalsrådets samarbete En Bättre Matchning anordnar under våren 2023 med fokus på hur olika aktörer kan arbeta och samarbeta för att öka kompetens och behörighet hos personer som arbetar som obehöriga lärare. En Bättre Matchning är ett storregionalt samarbete mellan nio regioner för att stärka Stockholm-Mälarregionens försörjning av högskoleutbildade – däribland lärare – genom dialog, opinionsbildning och kunskapsdelning.

Seminarieserien syftar till att stötta ”görandet”, dels genom delning av goda exempel från aktörer som har hittat fungerande arbetssätt, dels genom diskussion och fördjupade kontakter kring möjliga gemensamma vägar framåt.

Seminariets innehåll

 • Varför satsa resurser på att stärka kompetens och behörighet hos personer som arbetar som obehöriga lärare?

Medverkande: Bodil Umegård, Sektionschef Sveriges kommuner och regionerSveriges kommuner och regioner

 • Hur kan en satsning på obehöriga lärare läggas upp och vad är viktigt för att lyckas?

Presentation av sammanfattande slutsatser från seminarium 1 och 2 i seminarieserien

Medverkande: Jens Carlenfors Linered, Mälardalsrådet

 • Fördjupning: Lärdomar och tips för etablering av samverkan mellan ett lärosäte och skolhuvudmän kring satsningar på obehöriga lärare.

Medverkande: Monica Evermark, Föreståndare Regionalt utvecklingscentrum, Karlstads universitet, Maria Rundberget, Utbildningssamordnare för VAL, Karlstads universitet och Johanna Zander, HR-specialist, Barn- och ungdomsförvaltningen Karlstads Kommun

Lunch

 • Workshop: Hur kan en satsning på obehöriga lärare utformas steg för steg och vilka roller har olika aktörer?

Gruppdiskussioner bland deltagare med syftet att knyta kontakter och stimulera verkstad på lokal nivå

 • Lärdomar och stöd kopplat till etablering av lärcentrum

Medverkande: David Olsson, Skolverket, Jesper Schönbeck Arbetsförmedlingen från Arbetsgruppen för Lärcentrum. Arbetsförmedlingen och Skolverket, som tillsammans med Folkbildningsrådet, Myndigheten för yrkeshögskolan och Tillväxtverket har drivit ett nationellt socialfondsprojekt i syfte att stärka en långsiktig utveckling av lärcentrum.

Välkommen!

  Anmäl dig här senast den 19 maj

  Möten och seminarier
  Visa kalendern