En Bättre Sits: Studiebesök Hallsbergsterminalen

Detaljerad information

Studiebesök i En Bättre Sits politiska arbetsgrupp Storregional godsstrategi. Kallelse utsändes i särskild ordning.

09:00
Hallsbergs Terminalen, Hallsberg, Sverige