Nyheter

Klart med Fyrspår Uppsala-Stockholm

Fyrspåret mellan Stockholm och Uppsala blir verklighet. Regeringen har beslutat att hela järnvägssträckan mellan Stockholm och Uppsala ska byggas ut till fyra spår. Projektet ska färdigställas 2029. Mälardalsrådets #EnBättreSits-process har jobbat hårt för fyrspåret som ett konkret resultat av det sju län starka samarbetet i Stockholm-Mälarregionen.

En av landets hårdast belastade järnvägssträckor finns mellan Uppsala och Stockholms län längs Uppsala, Knivsta, Arlanda, Kista och Stockholm. Här reser dagligen över 40 000 pendlare i båda riktningarna. Med ett nytt dubbelspår, det vill säga totalt fyra spår längs Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm, kan långsamma tåg och tåg med många angöringar till stationslägen köra på det ena spårparet och de snabbgående tågen på det andra.

Med fyrspåret möjliggörs tusentals jobb och 50 000-100 000 nya bostäder i regionen, förutom att tillgängligheten till och från Stockholm-Mälarregionens arbetsmarknad blir bättre från hela landet.

Fyrspåret är en av de prioriterade infrastruktursatsningarna som de sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete står enade bakom. Läs mer om vårt arbete och våra prioriteringar på www.enbattresits.se

En Bättre Sits
Mälardalsrådet koordinerar det transportpolitiska samarbetet En Bättre Sits, som omfattar de sju länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om en gemensam systemanalys för brister och behov i Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur.

Mälardalsrådet
Mälardalsrådet driver sina medlemmars frågor för resultat inom infrastruktur, innovation, kunskaps- och kompetensförsörjning, maritim samverkan och internationella jämförelser och lärande. Vi samlar kommuner, landsting och regioner i Stockholm-Mälarregionen till en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi.

Läs mer på www.malardalsradet.se