Nyheter

Kompetensförsörjningsfrågor på regionala möten

Med en färsk infrastrukturproposition och regeringens pågående arbete med att lösa lärarbristen är kompetensförsörjningen av samhällsbyggare och lärare högaktuell. Region Örebro län och Region Västmanland belyste frågorna vid möten den 16 april. Mälardalsrådet bjöds in för att presentera aktuellt arbete inom En Bättre Matchning för stärkt kompetensförsörjning.

Region Örebro län – fokus på skola, utbildning och kompetensförsörjning

Region Örebro län samlade den 16 april ansvariga skolpolitiker och chefer från länets alla kommuner för att diskutera skola, utbildning och kompetensförsörjning. På programmet fanns Mälardalsrådets storregionala samarbete En Bättre Matchning och frågan om hur man kan stärka lärarförsörjningen.

Iren Lejegren (S), regionråd Region Örebro län och ordförande för En Bättre Matchning


Irén Lejegren (S), regionråd Region Örebro län och ordförande för En Bättre Matchning, underströk behovet av en stärkt kompetensförsörjning för lärare:

- I En Bättre Matchning arbetar vi fokuserat med tre yrkesområden där matchningen mellan utbildning och arbetsmarknad inte fungerar. Det gäller särskilt inom läraryrket. Det är inte bara nödvändigt utan helt avgörande att vi fortsätter att stärka försörjningen av lärare. Fokus är ökad genomströmning, bättre kartläggning och möjligheten att attrahera nya grupper till läraryrket. Här bedömer vi att det storregionala samarbetet kommer bidra till bättre resultat, sade Irén Lejegren (S).

Ulrika Göransson är vicedekan med ansvar för lärarutbildning på Örebro universitet. Under mötet talade hon utifrån temat nutid och framtid för lärarprogrammet. Örebro universitet har deltagit i Mälardalsrådets pilotstudie om stärkt lärarförsörjning i Stockholm-Mälarregionen. Ulrika Göransson anser att deltagandet har varit nyttigt för universitetet:

- Det har varit väldigt intressant att delta i En Bättre Matchnings arbete om stärkt lärarförsörjning. För oss har det lett till ökad diskussion inom lärosätet, inte minst frågan om ökad genomströmning som vi ständigt brottas med, sade Ulrika Göransson.

I den efterföljande diskussionen framhölls att ökad attraktivitet, ökad genomströmning och sätt att hitta nya målgrupper att söka sig till lärare är viktiga områden för att få fler lärare på arbetsmarknaden och nå en bättre matchning.

Region Västmanland – presentation av aktuella rapporter

Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande i Region Västmanland.


Region Västmanland tog upp kompetensförsörjningsfrågorna på mötet den 16 april i Strategisk regional beredning där den politiska ledningen för regionen och länets kommuner, såväl majoritet som opposition, deltar.

I beredningen diskuteras frågor som är strategiska och viktiga för regionens utveckling, med utgångspunkt i både regionalt och kommunalt perspektiv och ansvar.

Mälardalsrådet presenterade de två aktuella rapporterna, Bristen på samhällsbyggare och Stärkt lärarförsörjning. Orsaker till avhopp från lärarutbildningen diskuterades, däribland om det behövs en starkare koppling mellan utbildningen och själva utövandet av läraryrket för att förbereda studenterna på bästa sätt.

- Både bristen på samhällsbyggare och lärarfrågan är oerhört viktiga att jobba vidare med, både för utvecklingen i Västmanland och Stockholm-Mälarregionen. Jag ser fram emot nästa möte i styrgruppen där vi kommer att diskutera hur vi går vidare för att få ännu mer tryck i frågorna, sade Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande i Region Västmanland.