Nyheter

Breddad rekrytering en av lärdomarna från Manchester

”Doing things differently” var det övergripande temat från Mälardalsrådets nionde internationella studieresa som gick till Manchester i Storbritannien i februari 2020. Delegationen, som leddes av Mälardalsrådets ordförande Kristoffer Tamsons (M), bestod av drygt 40 ledande representanter för politik, akademi och näringsliv i Stockholm-Mälarregionen. Reserapporten är klar och nu pågår det uppföljande arbetet för att ta tillvara lärdomar från resan på hemmaplan.

- Deltagarutvärderingen och de löpande samtalen under resan har lett fram till olika förslag på områden att jobba vidare med, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare på Mälardalsrådet. Ett exempel är breddad rekrytering där University of Manchester arbetar oerhört systematiskt, både att få fler att söka sig till högre utbildning och att stödja studenterna så att de klarar studierna och får matchade jobb efteråt. Detta gedigna arbete väckte stort engagemang i gruppen.

Ett annat område som fångade deltagarnas intresse var den närhet som verkar finnas mellan de olika sektorerna där man inte tvekar att ta hjälp för att utveckla sin verksamhet. Ett konkret exempel är hur universitetet jobbar med näringslivet för att utveckla relevanta kursplaner. Ett annat är hur regionens motsvarighet till en systemanalys för transportsystemet har ett bredare perspektiv som inkluderar bl a behovet av kompetensförsörjning.

- Vi jobbar nu vidare med konkreta idéer som vi kommer att presentera bland annat på Mälartinget, säger Maria Nimvik Stern. En styrka är att vi sedan några år tillbaka har ett aktivt nätverk, Greater Stockholm Network, igång med representanter för politik, akademi och näringsliv och där intresset är stort för att utveckla samarbetet i Stockholm-Mälarregionen.

Ta del av reserapporten

Läs krönikan av Linus Kjellberg, Atrium Ljungberg