Nyheter

Lisa Ivarsbacke ny medarbetare

Lisa kommer närmast från Barnombudsmannen där hon arbetat som utredare och projektkoordinator i ett treårigt regeringsuppdrag om att stärka barn och ungas rättigheter i kommun, region och landsting. Lisa har en bakgrund inom både kommun och myndighet där fokus varit demokrati- och verksamhetsutveckling. På Mälardalsrådet kommer hon att arbeta som processledare för regionala utvecklingsfrågor med fokus på infrastruktur och transporter, En Bättre Sits-processen.

Välkommen till Mälardalsrådet Lisa, vad har du för förväntningar?
Tack, det känns kul att äntligen vara på plats efter en tids föräldraledighet. Jag förväntar mig att få träffa många nya intressanta människor, göra omvärldsbevakningar som leder till spridning av lärande exempel och där väl uppbyggda och genomtänkta samverkansarbeten blir succé och långsiktigt hållbara.

Vad kommer du att bidra med?
Min bakgrund från både kommun (Heby och Uppsala) och myndighet har givit mig kunskap i hur implementeringsprocesser från ledningsnivå ut i verksamhet kan te sig. Jag tror även att mitt kontaktnätverk jag samlat på mig under åren samt min nyfikenhet för människor och deras idéer kommer vara till stor nytta i min roll som processledare.