Mälardalsrådet deltar på järnvägsmässan Train & Rail

24 mars 2023
Den 25-27 april möts intressenter från hela järnvägsbranschen på den nya mässan Train & Rail i Stockholm. Mässan förväntas samla allt från producenter och entreprenörer till beslutsfattare och omfattar både seminarier och utställning. Mälardalsrådet finns på plats tillsammans med Business Region Örebro, Järnvägsklustret och Mälardalstrafik för att diskutera järnvägens kompetensförsörjning.
Foto: Mälardalstrafik

En fungerande järnvägsinfrastruktur är viktig för både arbetspendlingen och konkurrenskraften hos svenska företag, inte minst i Stockholm-Mälarregionen. Branschen växer och intresset är stort för hållbara transporter på räls. Den nya mässan Train & Rail vill svara på behovet av en gemensam mötesplats för beslutsfattare i järnvägsbranschen.

Mälardalsrådet, Business Region Örebro, Järnvägsklustret och Mälardalstrafik satsar gemensamt och kommer att finnas i utställningen med särskilt fokus på järnvägens kompetensförsörjning. Parterna arbetar för att få till stånd bättre förutsättningar för järnvägskompetens i Stockholm-Mälarregionen, främst genom fler utbildningar och övningsanläggningar.

Stora investeringar görs i järnvägen i Stockholm-Mälarregionen. Nyligen kom besked om regeringsbeslut kring byggstart för fyrspår mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm och upprustningen av järnvägssträckan Flemingsberg-Järna. För att investeringarna ska bli verklighet och inte onödiga fördyrningar ska uppstå, behöver järnvägens kompetensbrist hanteras som en del i en systemlösning.

– Behoven finns här och nu men lösningarna behöver också vara hållbara, säger Jens Carlenfors Linered, projektledare för Mälardalsrådets kompetensförsörjningsarbete En Bättre Matchning. En grov uppskattning är att hälften av det nationella kompetensbehovet inom BES (ban, el och signaltekniker) finns i Stockholm-Mälarregionen. I vår del av landet saknas dessutom ändamålsenliga anläggningar för järnvägsutbildning.

– Vi hoppas på många besök i vår monter och ser fram emot intressanta möten och samtal, avslutar Jens Carlenfors Linered.

Var med i samtalet!

Business Region Örebro, Järnvägsklustret, Mälardalstrafik och Mälardalsrådet bjuder in till samtal om vilka insatser som görs och vilka lösningar som behöver komma till stånd. Besök oss i vår monter.

Du hittar oss här på Train and Rail

Läs mer och hämta din fribiljett här