Nyheter

Mälartinget 9-10 maj: Globala trender

Temat för årets Mälarting är globala trender. Vad krävs för en fortsatt hållbar och konkurrenskraftig Stockholm-Mälarregion?


Hur vidareutvecklar vi en hållbar Stockholm-Mälarregion med kompetensförsörjning och smarta transporter som står starka i den globala utvecklingen? På årets Mälarting spanar vi på globala trender och tar nästa steg i vårt En Bättre Sits-samarbete med gemensamma infrastrukturprioriteringar.  Tio år efter devisen ”Stockholm Mälarregionen – Allt inom en timme” är vi tillbaka i Örebro. Hur länkar vi samman regionen med målmedvetet politiskt ledarskap och innovativa lösningar?


Anmälan och mer information här.

Välkommen till Örebro 9-10 maj!

Mälartinget samlar 300 ledande företrädare för kommuner och regioner samt representanter från akademi och näringsliv. På vår storregionala mötesplats träffar du inspirerande talare, utställare och kollegor från hela Stockholm-Mälarregionen.