Nyheter

Nytt datum: Mälartinget i Eskilstuna 2-3 september

Politiker och tjänstepersoner hos såväl ordinarie som associerade medlemmar hälsas varmt välkomna till Mälartinget och rådsmötet i Eskilstuna den 2-3 september 2021!

Mälardalsrådets styrelse har med anledning av pandemin beslutat att flytta fram årets Mälarting i Eskilstuna från maj till den 2-3 september. Styrelsen ser värdet i att Stockholm-Mälarregionen samlas för en omstart med nya kunskaper, dialog och nätverksbyggande. I år med särskilt fokus på omställning, infrastruktur och transporter samt kompetensförsörjning.

Mälartinget omfattar flera delar: konferensprogram (torsdag 2 sep kl 9.30-16.30), middag (torsdag 2 sep), studiebesök i värdkommunen (fredag 3 sep fm), partigruppsmöten (fredag 3 sep fm), rådsmöte (3 sep kl 12.00-13.00) samt avslutande gemensam lunch. Många väljer också att förlägga andra relaterade möten i anslutning till Mälartinget.

Mer information om program samt kallelse till rådsmötet skickas ut senare i vår. Uppdateringar görs på Mälardalsrådets hemsida.