Nyheter

Mälartinget och Rådsmötet i Eskilstuna 2-3 september 2021

Varmt välkommen till Eskilstuna 2-3 september 2021 för Mälartinget och Rådsmötet. Nu är anmälan öppen, men vi följer regeringens Coronarestriktioner noga och reviderar upplägget utifrån förutsättningarna. Deltagande och boende kan bokas och avbokas kostnadsfritt fram till den 15 augusti.

Mälardalsrådet planerar för ett sammanhållet Mälarting och Rådsmöte den 2-3 september i Eskilstuna. Mälardalsrådets styrelse ser värdet i att Stockholm-Mälarregionen samlas för en omstart med nya kunskaper, dialog och nätverksbyggande.

Politiker och tjänstepersoner samt representanter för näringsliv och akademi hälsas varmt välkomna.

I planeringen följer styrelsen och kansliet regeringens plan för avveckling av pandemirestriktionerna. Bokningen öppnas efter att regeringen har tagit beslut om att inleda Steg 2 den 1 juli. Steg 2 innebär bland annat att fler kan ses inomhus, om detta sker utan trängsel, att råden om att undvika att träffa nya kontakter vid resor tas bort och att rådet till föreningar att skjuta upp möten tas bort. Läs mer på regeringens hemsida.

Anmälan görs via denna länk. Deltagande och boende kan avbokas kostnadsfritt fram till den 15 augusti.

Coronapandemin har förändrat liv och vardag, förstärkt trender och skapat nya mönster som kommer att påverka samhället framöver. På årets Mälarting lägger vi nya spår mot framtiden. För att klara framtidsutmaningarna är samarbete mer betydelsefullt än någonsin. Hur utvecklar vi Stockholm-Mälarregionen för en mer hållbar och konkurrenskraftig framtid?

Mälartinget omfattar flera delar: konferensprogram (torsdag 2 sep kl 9.30-16.00), middag (torsdag 2 sep kl 18.00), studiebesök (fredag 3 sep kl 08.30), partigruppsmöten (fredag 3 sep kl 11.00), rådsmöte (3 sep kl 12.00) samt avslutande lunch. Många väljer också att förlägga andra relaterade möten i anslutning till Mälartinget.

Vid frågor kontakta kansliet@malardalsradet.se

Vi hoppas kunna ses på Mälartinget i Eskilstuna den 2-3 september!

 

Regeringens plan för avveckling av restriktioner i fem steg
Regeringen har beslutat att Coronapandemins restriktioner kommer att avvecklas i fem steg. Steg 1 inleddes den 1 juni och Steg 2 den 1 juli. Steg 2 innebär bland annat att fler kan ses inomhus, om detta sker utan trängsel, att råden om att undvika att träffa nya kontakter vid resor tas bort och att rådet till föreningar att skjuta upp möten tas bort.

Källa: Regeringens hemsida om planen för avveckling av restriktioner