Maria Signal Martebo, VD Alstom: ”Mälardalen är en av världens mest dynamiska regioner”

21 juni 2022
Hej, Maria Signal Martebo! Du är VD för Alstom Sverige och medverkar i panelen på Mälardalsrådets almedalsseminarium "Gamla spår och inga signaltekniker – hur möter vi utmaningarna?" den 5 juli.
Maria Signal Martebo, VD Alstom Sverige.

I Stockholm-Mälarregionen, med 4,3 miljoner invånare och hälften av Sveriges BNP, samlas regioner och kommuner för att tillsammans arbeta fram gemensamma infrastrukturprioriteringar. Vilka perspektiv är viktiga för er i en sådan process?

– Vi står inför många viktiga infrastruktursatsningar framöver, inte minst i Mälardalsregionen. Jag tror det är viktigt att se det ur ett helhetsperspektiv där prioriteringar görs utifrån kapacitet, säkerhet och klimatnytta. Genom att bättre hålla ihop stora projekt och öka samverkan mellan relevanta intressenter förbättras förutsättningarna att nå framgång, helt enkelt.

Sverige och Stockholm-Mälarregionen står inför en allt växande kompetensbrist som medför enorma samhällsekonomiska kostnader. Hur ser ni på Alstom på den och hur arbetar ni för att möta den?

– Jag delar den bilden. Gröna transporter har en avgörande roll i samhällets omställning och industrialisering – samtidigt ser vi att det förändrar kompetensbehovet. Förra året visade Alstom exempelvis upp ett helt vätgasdrivet tåg för första gången i Sverige. Men med ny teknik behövs också ny kunskap och jag tror att större satsningar på kompetensförsörjning är nödvändigt. Alternativet kommer bli dyrare för samhället.

I Mälardalsrådet samarbetar politik, akademi och näringsliv i frågor gällande både kompetensförsörjning och infrastruktur. Hur skulle ni på Alstom kunna bidra i det gemensamma arbetet där dessa två områden möts?

– Alstom har en lång historia av innovation och teknikutveckling och Mälardalen är en av världens mest dynamiska regioner. Just nu bygger vi ett globalt innovationscenter i Västerås där vi både ska utveckla nya lösningar för hållbar mobilitet och samarbeta med andra företag i regionen, som Northvolt och ABB. För mig är det viktigt att Alstom deltar i samhällets utveckling och samarbetar med en stor bredd av aktörer.

 

”Gamla spår och inga signaltekniker – hur möter vi utmaningarna?”

  • Plats: Wisby Strand eller digitalt
  • Tid: 5 juli kl. 09.00-10.00. Kaffe från 08.30

Mer information om seminariet hittar ni här