05 jul 2022

Gamla spår och inga signaltekniker – hur möter vi utmaningarna?

Stockholm-Mälarregionen växer men uteblivna infrastrukturinvesteringar och bristen på allt från signaltekniker till arkeologer skapar flaskhalsar! Hur skapar vi ett systemtänk där framtidens transportinfrastrukturplanering går hand i hand med utbildningsplaneringen?
05 jul 2022 09:00
Wisby Strand, Strandvägen, Visby, Sverige

8 av 10 av landets tågresor börjar eller slutar i Stockholm. Här står transportsystemet inför stora utmaningar! Nya investeringar och föråldrade spår som kräver samhällsbyggares expertis får alltför ofta problem och förseningar. Trots detta råder det idag brist på samhällsbyggare som exempelvis signaltekniker i regionen.

Medverkande:
Kristoffer Tamsons (M), Trafikregionråd, Region Stockholm
Irén Lejegren (S), Regionråd, Region Örebro län
Magnus Jacobsson (KD), andra vice ordförande Trafikutskottet
Josefin Malmqvist (M) riksdagsledamot Utbildningsutskottet
Helena Jerregård, Vice rektor för samverkan, Mälardalens Universitet
Maria Signal Martebo, VD, Alstom Sverige
Joakim Sundh, VD, MTR Pendeltågen
Lena Erixon, ordförande, Järnvägsbranschens samverkansforum (JBS)

Regionerna och kommunerna i Stockholm-Mälarregionen samarbetar i Mälardalsrådet för att möta utvecklingen. Arbetet är politiskt styrt och sammanfogar politiska prioriteringar för infrastruktur- och utbildningssystemet.

Mälardalsrådet är på plats i Almedalen och bjuder in till seminarium för att diskutera frågan! Det går också bra att delta digitalt.

Plats: Wisby Strand (Lokal Viklau) eller digitalt via denna länk
Tid: 5 juli kl. 09.00-10.00. Kaffe från 08.30

Du hittar även evenemanget på LinkedIn

Möten och seminarier
Visa kalendern