Nyheter

Maritimt seminarium 21 september - Hur tar vi vara på Stockholm-Mälarregionens vattenvägar?

Mälardalsrådet bjuder in till seminarium på temat maritima transporter. Vasagatan 22, 111 20 Stockholm.

Tid: Fredag 21 september kl. 09:30 (frukost från kl 09:00) - ca. 13:00.
Plats: Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm, Sverige

Anmäl dig här!

För Stockholm-Mälarregionen har vattnet alltid varit en möjliggörare: För tillväxt, transporter och inte minst som dricksvatten från våra sötvattentäkter. Mälardalsrådet bjuder in till ett seminarium för att diskutera hur vi tar tillvara Stockholm-Mälarregionens vattenvägar och vad vi kan göra storregionalt.

PROGRAM

Anders Teljebäck (S), kommunstyrelseordförande Västerås stad och styrelseledamot Mälardalsrådet hälsar välkomna.

Björn Garberg, strategisk planerare sjöfart, Trafikverket ger en övergripande bild av hur Trafikverket arbetar med de maritima frågorna idag.

Persontrafik på vatten
Sonny Österman, trafikförvaltningen Stockholms läns landsting, berättar om pendelbåtstrafikens utveckling.
Susanna Hall Kihl presenterar det nya forskningsprojektet FLYT om förutsättningarna för kollektivtrafik på vatten. Målet är en mer effektiv planering av vattenvägarnas roll i transportsystemet.

Gods på vatten
Mälardalsrådets En Bättre Sits-process arbetar just nu med en storregional godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen. Micael Sandberg, senior konsult presenterar delrapporten till den storregionala godsstrategin.

Perspektiv från vattennära kommuner - nuläge och framtidsutsikter
Amanda Baumgartner
, Stockholms Stad
Ina Ununger (C), Värmdö kommun
Ebba Larsson, Nacka kommun

Internationellt perspektiv från Östersjökommissionens maritima arbetsgrupp
Harry Bouveng (M), vice ordförande 

Vårt gemensamma vatten
En förutsättning för maritim utveckling och samverkan är att vattnet i våra sjöar och hav håller hög kvalitet.

Sofia Wikström, marinekolog Baltic Eye, Stockholms Universitet
Elin Ångman, projektledare Mälaren, en sjö för miljoner
David Liderfelt, projektledare Rich Waters, Länsstyrelsen Västmanland

Moderator: Per Ankersjö.


Välkommen!