Nyheter

Med Örebro mot framtidens infrastruktur

Resan mot framtidens transporter börjar och slutar i människans beteende. När vi planerar infrastrukturen behöver vi både styrmedel och lyhördhet inför den snabba teknikförändringen och hur den påverkar våra medborgare. Omvärldsbevakning och framtidsspaning var viktiga teman när Region Örebro län samlade till årets Infradag.


Region Örebro läns Infradag lockar många deltagare varje år. Kombinationen regional nytta och intressanta framtidsspaningar uppskattas.

Hur ser resandemönstren ut hos de digitala nomaderna? Hur förbereder vi våra samhällen för autonoma fordon? Och hur påverkas den storregionala planeringen när hela Skandinavien kan nås inom en timme? Transportinfrastrukturen inför kommande planperiod 2018-2029 fastställs under våren, men parallellt har framtidsspaningen mot kommande planperioder börjat.Sven-Erik Sahlén (KD), Nämnden för samhällsbyggnad Region Örebro län och En Bättre Sits Stora gruppen, diskuterar arbetspendlingen över länsgränserna med Johan Hjelm, processledare Mälardalsrådet.

Mälardalsrådet medverkade som utställare på Infrastrukturdagen för att tala om den storregionala samsynen på trafikinfrastrukturbehoven under kommande planperiod. Arbetet koordineras genom Mälardalsrådets En Bättre Sits-process och omfattar sju län i Stockholm-Mälarregionen. Besökare i montern fick dessutom en smygtitt på Mälardalsrådets nya plattform för pendlingsmönster i regionen: Mälardalsresor.