Nyheter

Mot ett nationellt biljettsystem

Vad krävs för att införa ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige? Sommaren 2019 tillsatte regeringen Gerhard Wennerström, VD Samtrafiken, som särskild utredare för att ta ett helhetsgrepp om frågan. Nu är betänkandet klart och överlämnat till regeringen. Vi träffade Gerhard Wennerström för ett samtal om utredningen och resultatet.


Berätta om dig själv och ditt utredningsuppdrag.
Det har varit otroligt spännande att göra en SOU. Jag har varit VD på Samtrafiken sedan 2007 och i branschen sedan 2003 så jag känner till mycket av den utveckling som skett under åren och vad politiken velat åstadkomma. Efter tio år på hyllan återkommer staten nu med frågan om ett nationellt biljettsystem samtidigt som investeringarna som är gjorda i branschen till största möjliga mån skall tillvaratas. Jag har utrett frågan om hur ett system skall byggas, införas och förvaltas. Inte om det skall göras. Det har regeringen redan beslutat.

Vilka är utmaningarna för genomförandet av ett nationellt biljettsystem och vilken potential ser du?
Utmaningarna handlar väldigt mycket om gränslandet mellan statliga önskemål och det regionala självstyret. Jag har försökt balansera i detta gränsland på ett sätt att alla regioner fortfarande har full rådighet över utbud, priser och subventioneringsgrad och att staten tar ett ansvar för en digital infrastruktur som gör det enkelt att utveckla för resenären sammanhängande system på nationell nivå. Jag föreslår en nationell infrastruktur som binder ihop genom standarder de regionala biljettsystemen. Det handlar om att alla skall använda den Biljett och Betalstandard, BoB, som branschen utvecklat och förvaltar tillsammans. Nyckeln till framgång är att de regionala samarbetena som det finns många av i Sverige tar till sig tanken om en nationell infrastruktur och därmed kan kostnadseffektivisera sin verksamhet.

Hur ser tidsplanen ut för skapandet av ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela landet?
Tidplanen är utstakad i Januariavtalet och det nationella biljettsystemet skall enligt det finnas på plats den 1 januari 2022. Min bedömning är att det är lite för optimistiskt och föreslår därför att det skall komma till stånd under första halvan 2022. Det förutsätter att regeringen följer förslaget om en särskild genomförandekommitté med uppdraget att å Trafikverkets och Transportstyrelsens vägnar forma och förskriva uppgifter.

Den 18 juni sändes utredningen på remiss.

Klicka här för att läsa mer om Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik (SOU 2020:25).