Nyheter

Möte med infrastrukturministern om framtidens transporter

Framtidens transporter utvecklas i dialog mellan regionerna och staten. Inför beslutet om ny nationell plan möttes infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och Mälardalsrådet den 21 september för att diskutera tidiga medskick i arbetet.

Den 22 juni tog riksdagen beslut om Infrastrukturpropositionen med de ekonomiska ramarna för satsningar på transportinfrastrukturen kommande år. Totalt 799 miljarder kronor ska nu fördelas mellan drift och underhåll samt utvecklingen av transportsystemet. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att ta fram ett förslag till transportplan, men i slutändan är det politiska avvägningar som kommer att avgöra vilka spår, vägar och hamnar som kommer att ligga till grund för framtidens transporter. Lika viktigt som att bygga bort nästa flaskhals i Stockholm-Mälarregionens transportsystem blir att vårda tidigare överenskommelser kring Ostlänken, Fyrspåret och Förbifart Stockholm och se till att dessa blir klara på utsatt tid.  

Lagt kort ligger 
- Jag har tagit fasta på begreppet ”lagt kort ligger”. Det kommer att bli utgångspunkten för arbetet med kommande nationella plan. Dagens möte med Stockholm-Mälarregionen är uppskattat och kommer att följas av fler möten framgent. Inte minst när Trafikverket har lämnat sitt planförslag. Ert samarbete i Mälardalsrådets En Bättre Sits är uppskattat, sade Tomas Eneroth (S), infrastrukturminister. 

I Mälardalsrådets En Bättre Sits arbetar regionerna och kommunerna i Stockholm-Mälarregionen för bättre och mer hållbara transporter. På mötet med infrastrukturministern presenterade Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet och Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland och vice ordförande Mälardalsrådet En Bättre Sits storregionala prioriteringar för framtidens transporter (”Systemanalys 2020”).  Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

Funktionella samband 
- Vi vill vara en konstruktiv part för den nationella nivån när framtidens transporter ska avgöras. Underhållet av järnvägen i Stockholm-Mälarregionen är av betydelse för hela landets transporter. 8 av 10 tågresor i Sverige börjar eller slutar i Stockholm. Arlanda är Sveriges port mot omvärlden för både företag och privatpersoner, sade Kristoffer Tamsons (M). 

- I vårt samarbete utgår vi från de funktionella sambanden och de ständigt expanderande arbetsmarknadsregionerna. Att transporterna för både människor och gods fungerar i vår del av landet är viktigt för invånarna och företagen i Sörmland, men i förlängningen hela Stockholm-Mälarregionen och Sverige, sade Monica Johansson (S).Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland och vice ordförande Mälardalsrådet.

Tydliga prioriteringar genom Systemanalys 2020 
Infrastrukturministern tryckte på värdet av att fortsätta dialogen mellan regeringen, Trafikverket och regionerna i den fortsatta processen. Resurserna är begränsade i den nationella planen och då är de tydliga prioriteringarna i Systemanalys 2020 en trygg ingång för framtida beslut.  

- Det är mycket positivt att ni hela tiden utgår från de förstorade arbetsmarknadsregionerna i ert arbete. Tillsammans med digitaliseringens potential och elektrifieringen av transportsystemet. Viktiga bitar, inte minst inom godstransporterna. Jag vet att ni och Trafikverket Stockholm och Öst arbetar med frågorna i regionens godstransportråd, sade Tomas Eneroth (S). 

En Bättre Sits 
En Bättre Sits är Mälardalsrådets transportpolitiska samarbete. Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om en gemensam Systemanalys för brister och behov i Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur. Läs mer på www.enbattresits.se