Nyheter

Regeringens beslut om nationell plan 2018-2029

Regeringen har presenterat sitt beslut om nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Förslaget kan ses i sin helhet på regeringens hemsida.

Genom Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har sju län i Stockholm-Mälarregionen enats om gemensamma prioriteringar för transportinfrastrukturen (En Bättre Sits storregionala systemanalys).

Regeringens beslut analyseras just nu av En Bättre Sits Lilla tjänstemannagrupp för att se vilka av regeringens prioriteringar som stämmer överens med regionens prioriteringar. Den storregionala samsynen märks tydligt i det remissvar som lämnades till regeringen i december 2017.

Stockholm-Mälarregionen är en sammankopplad funktionell region med stor betydelse för hela Sveriges utveckling och internationella konkurrenskraft. Här bor 40 procent av landets befolkning. 46 procent av Sveriges BNP skapas här. Tillväxten förväntas fortsätta då befolkningen bedöms öka med nästan 1,5 miljoner invånare till 2050, samtidigt som antalet arbetstillfällen ökar med drygt 700 000.

En Bättre Sits
Stockholm-Mälarregionens prioriterade infrastrukturbehov lyfts genom Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete. Läs mer om En Bättre Sits på www.enbattresits.se